Andere Europese initiatieven

Filantropen die zich willen engageren in Europa begeleiden, samenwerken aan Europese projecten.

Projecten in dienst van het algemeen belang in Europa ondersteunen en eraan meewerken, en dit in heel verscheiden sectoren zoals leefmilieu, armoedebestrijding, gezondheid, onderwijs, bescherming van erfgoed…: de Koning Boudewijnstichting legt er zich op toe, samen met filantropen en schenkers. Om onze impact te vergroten werken we samen met andere Europese stichtingen en partners, in het kader van het netwerk Transnational Giving Europe.

Onze acties

  • filantropen begeleiden (particulieren, organisaties, bedrijven) die zich inzetten voor het algemeen belang in een of meer Europese landen;
  • projecten van individuen en organisaties ondersteunen in een of meer Europese landen;
  • samenwerken aan projecten van algemeen belang in Europa, in partnerschap met andere Europese stichtingen.

Andere Europese initiatieven maakt deel uit van het programma Europa

Projectoproepen

Nike Community Impact Fund Berlin 2022

Sterkere gemeenschappen creëren in Berlin (Duitsland) via de kracht van sport.

Open

Nike Community Impact Fund Nederland 2022

Financiële steun voor organisaties in Amsterdam, Amersfoort, Hilversum en Utrecht om kwetsbare gemeenschappen te helpen fysiek actiever te zijn.

Open

European Social Catalyst Fund (ESCF)

Organisaties ondersteunen die vernieuwende sociale projecten/diensten organiseren die hun deugdelijkheid hebben bewezen en als doel hebben de dringendste maatschappelijke uitdagi…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Fundacja Pokolenia

We fight against epidemy and its effects on two wheels

Gebruiken van een cargofiets voor het vervoeren van boeken voor de bibliotheek, brieven en pakketten voor publieke instellingen, voedsel, geneesmiddelen en hygiënische producten …

Fundacja Ocalenie (ang. Ocalenie Foundation)

Welcome Home program

Lanceren van een programma om in te spelen op het risico op dakloosheid en armoede van vluchtelingengezinnen in Polen en ook om een antwoord te geven op het racisme en de vooroor…

Mission Wings Foundation

‘Support and encourage people from various underprivileged groups in Bulgaria to discover and reach their full potential’

Helpen van een 100-tal vluchtelingenfamilies in Bulgarije; met voedselpakketten, geneesmiddelen en beschermingsmateriaal (maskers, ontsmettingsproducten); en financieren van de h…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Eerlijke energietransitie voor iedereen

De stemmen te laten horen die in het debat over de energietransitie worden weggelaten en beleidsaanbevelingen te ontwikkelen voor een eerlijker energietransitie

Opportunity Fund Europe

Ondersteuning van partnerschapsprojecten met Europese stichtingen en projecten die de Europese werkzaamheden van de Stichting versterken.

Fondsen en filantropieformules

Amis des Monuments historiques français (Fonds)

De bescherming promoten van geklasseerde historische publieke en privémonumenten in Frankrijk, en van opmerkelijke en niet-beschermde panden, parken en tuinen.

Amélie (Fonds)

De projecten betreffen wetenschappelijk onderzoek en gezondheid, educatie, armoedebestrijding, steun voor gehandicapten, het leefmilieu of behoud van het historisch erfgoed.

Press Releases

Impact investeringsfonds Pluralis wil de redactionele onafhankelijkheid van nieuwsorganisaties in Europa helpen vrijwaren

29 11 2021

De Koning Boudewijnstichting stapt in Pluralis, een coalitie van Europese mediagroepen, investeerders en stichtingen die onafhankelijke informatie in Europa helpt te vrijwaren.