Architecturaal erfgoed

Het architecturaal erfgoed beschermen en in de verf zetten.

Gebouwen, domeinen, kerken, kastelen… Architecturaal erfgoed, als element van het geheugen en de identiteit van een plek en zijn bewoners, maakt deel uit van ons dagelijks leven. De Koning Boudewijnstichting en de Fondsen die ze beheert zetten zich in om monumenten, sites en architecturale gehelen te bewaren, in België en in het buitenland. We luisteren naar de vragen en behoeften van eigenaars en werken samen met vele spelers op het terrein. Dankzij de expertise en de netwerken die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, kunnen we snel en gericht in actie komen.

Onze acties

  • projecten voor de renovatie van elementen van het architecturaal erfgoed uitwerken en stimuleren;

  • de filantropie van mecenassen bevorderen.

Architecturaal erfgoed maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Lemay (Fonds Claire et Michel Lemay)

Projecten die een onmiskenbare impact hebben op de sociaaleconomische ontwikkeling van Picardisch Wallonië. Trefwoorden zijn: creativiteit, vernieuwing, competenties en perspecti…

Bekendgemaakt

Prijs Hubert Schoonbroodt

Een tweejaarlijkse prijs voor een jonge organist, om zijn internationale carrière verder uit te bouwen.

Bekendgemaakt

Organum Novum (Fonds Organum Novum) - Oproep voor organisaties

Het vergemakkelijken en aanmoedigen van het mecenaat voor het behoud en de opwaardering van het orgelerfgoed in België en Europa

Bekendgemaakt

Kregen steun

LWL-Industriemuseum Henrichshütte Hattingen

Biotop Industriemuseum

Het oude terrein van het industriemuseum verder geschikt maken als biotoop voor planten en dieren; en er later een groot multimediaspektakel met insecten organiseren.

Quartier des Arts

Kunstwijk vzw steunt renovatie Justitiepaleis in Brussel 

Financieren van studies zoals een inventaris van behoeften van rechterlijke instanties en heraanleg Poelaertplein, om de werkzaamheden te oriënteren en de start te bespoedigen.

YOT

Covid-overbrugging in Brugge: zomerproject en installatie Tantalusbeeld

In de Heilige-Magdalenakerk: organiseren van publieksevent 'Geloof, hoop en liefde', en, er een Tantalusfiguur installeren dat zich verbindt met de Christusfiguur.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Museum en Tuinen van Buuren (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van de S.O.N. Museum en Tuinen Van Buuren voor het behoud van het roerend erfgoed in het huis Van Buuren dat samen met de tuinen is omgevormd tot mu…

Organum Novum (Fonds)

Bescherming, behoud en valorisatie van pijporgels die representatief zijn voor het orgelpatrimonium in België en Europa, met bijzondere aandacht voor instrumenten die beschermd z…

Richard Forgeur (Fonds)

Restaureren van beschermde huizen, kastelen en kerken op het grondgebied van de provincie Luik.