Architecturaal erfgoed

Het architecturaal erfgoed beschermen en in de verf zetten.

Gebouwen, domeinen, kerken, kastelen… Architecturaal erfgoed, als element van het geheugen en de identiteit van een plek en zijn bewoners, maakt deel uit van ons dagelijks leven. De Koning Boudewijnstichting en de Fondsen die ze beheert zetten zich in om monumenten, sites en architecturale gehelen te bewaren, in België en in het buitenland. We luisteren naar de vragen en behoeften van eigenaars en werken samen met vele spelers op het terrein. Dankzij de expertise en de netwerken die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, kunnen we snel en gericht in actie komen.

Onze acties

  • projecten voor de renovatie van elementen van het architecturaal erfgoed uitwerken en stimuleren;

  • de filantropie van mecenassen bevorderen.

Architecturaal erfgoed maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Forgeur (Fonds Richard Forgeur)

Huizen, kastelen en kerken komen in aanmerking. Het Fonds werd opgericht in 2013 door de Luikse historicus Richard Forgeur.

Loopt binnenkort af!

Matelart (Fonds Suzanne en Louise Matelart: projectoproep)

Steun aan 19 gemeentebesturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de renovatie of aanleg van kleinschalige publieke ruimtes die kwaliteit, gezelligheid en kunstwerken com…

Bekendgemaakt

Lemay (Fonds Claire et Michel Lemay)

Projecten die een onmiskenbare impact hebben op de sociaaleconomische ontwikkeling van Picardisch Wallonië. Trefwoorden zijn: creativiteit, vernieuwing, competenties en perspecti…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Administration Communale d'Uccle

Espace Floride

Plaatsen van het standbeeld «L’anneau» van een Ukkelse kunstenaar op de Espace Floride, en van deze rotonde een fraaie ontmoetingsplaats met een aangepaste vegetatie maken voor d…

Maria Vekilova

L'enregistrement - CD de la musique d'orgue "HELL UND DUNKEL". Un parcours riche en contrastes à travers les époques et les pays.

Een cd opnemen met barok- en hedendaagse werken op een mooi voorbeeld van Belgisch orgelerfgoed: een G. Grenzing-orgel dat een contrastrijke interpretatie toelaat van orgelmuziek…

Emmanuel Vanderheyden

Maison Jules Alexandre

Restaureren van de 'art nouveau'-gevel van het "Maison Alexandre", uit 1903, als sluitstuk van een volledige restauratie die 20 jaar duurde.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Roland Bartholomé (Fonds)

De bescherming, bewaring, restauratie en valorisatie van het Europese industriële en mijnerfgoed verzekeren, in de eerste plaats in de Roervallei in Duitsland.

De Coune-Paulmier (Fonds)

Conservatie van het geklasseerde monument Maison de la Tour Villa Paulmier te Lixhe (Visé), dat voor bewoning wordt omgebouwd.

Summa Villa (Fonds)

Het Fonds wil bijdragen tot de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed in Verviers.