Digitale inclusie

Digitale uitsluiting bestrijden en sociale spelers versterken die doelgroepen begeleiden die moeite hebben met digitalisering.

Nog te veel burgers staan aan de verkeerde kant van de digitale kloof, vooral mensen uit zeer kwetsbare milieus. De Stichting beseft dat de digitalisering deze doelgroepen voor serieuze uitdagingen stelt. Zij zet zich in om digitale uitsluiting te bestrijden.

Onze acties

  • financiële steun geven aan sociale spelers die kwetsbare doelgroepen begeleiden die moeite hebben met digitalisering;
  • digitale spelers in een netwerk samenbrengen en instrumenten aanreiken via 123digit.be, een platform waarmee ze doelgroepen die moeite hebben met digitalisering ondersteunen;
  • de aandacht vestigen op de ongelijkheid door de digitale kloof en de evolutie ervan opvolgen via de Barometer van digitale inclusie;
  • overheden en burgers sensibiliseren over de problemen van mensen die digitaal ongeletterd zijn.

Digitale inclusie maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Digital Brussels

Steun voor projecten in het Brussels Gewest, die bijdragen tot de toegang, de vaardigheden en het gebruik van digitale tools door de publieksgroepen die er het verst vanaf staan.

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

ING Fonds voor een Digitalere Samenleving

Steun aan projecten die de digitale insluiting versterken door mensen te helpen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en erop toe te zien dat digitale producten en diensten…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Avansa regio Gent

Ondersteuning Digitale OefenKansen (ODOK) voor digitaal kwetsbare volwassenen

Freelancers opleiden om workshops digitale inclusie te geven aan medewerkers en vrijwilligers van organisaties die werken met een kwetsbare volwassenen.

Interface 3

Inclusion Nord 2.0

IT-ondersteuning geven op maat van de digitale inclusie vrouwen in een herscholingsopleiding, via een mobiele klas o.l.v. 'collega's' die ondertussen IT-docenten werden.

BANLIEUES

Inclusion numérique pour les personnes en situation de handicap mental

Laptops geven aan Banlieues-medewerkers om mensen met een mentale beperking online te leren werken: algemene diensten, sociale media, cultuur- en sportactiviteiten.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

BE Central Foundation (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van de private stichting BE Central Foundation, dat investeert in programma's om de digitale kloof te overbruggen.

ING voor een Digitalere Samenleving (Fonds)

Steun aan projecten die de digitale insluiting versterken door mensen te helpen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en erop toe te zien dat digitale producten en diensten…

IPIS (Fonds Vrienden Van)

Filantropen steunen onderzoeksprojecten rond thema’s als natuurlijke rijkdommen, wapenhandel, gewapend conflict, maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten.

Press Releases

Digitale inclusie: 30 laureaten van de projectoproep Digital Brussels

Een nieuwe stap richting digitale inclusie van alle Brusselaars: 30 Brusselse projecten krijgen samen 390.000 euro steun in het kader van de projectoproep Digital Brussels.

390.000 euro om digitale vaardigheden van Brusselaars te verbeteren

Om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren, lanceert de Brusselse minister van Digitalisering, in samenwerking met het CIBG en de Stichting, een projectoproep.

Op weg naar de digitale Justitie van morgen: transparant, intuïtief en inclusief!

Onderzoek door het College van de hoven en rechtbanken, in samenwerking met de Stichting, naar de digitale verwachtingen van burgers en professionals in burgerlijke procedures.

Verhalen

Een digitale boost in eigen wijk

Digitale inclusie

"Mensen schamen zich omdat ze geen computer kunnen gebruiken. Dan helpt het dat ze geholpen worden door mensen die ze vertrouwen."
Karen Vos, Projectleider Digitaal.Talent@Gent

Stapje voor stapje leren betalen met de smartphone

Digitale inclusie

“De stappenplannen en de oefeningen op 123digit.be zijn zeer bruikbaar voor onze lessen, maar ik moet wel alles voorlezen.”
Robin De Meyere
Lesgever LIGO

Digitale hulp aan huis voor vluchtelingen

Digitale inclusie

“We werken graag met ervaringsdeskundigen, ex-vluchtelingen. Zij spreken de taal, kennen de cultuur en dat maakt dat er sneller een vertrouwensband ontstaat.”
Lieve Misotten
Limburgs Platform voor Mensen op de Vlucht