Elders in Afrika

Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor het algemeen belang in Afrika.

Afrika is een van de continenten waar de Koning Boudewijnstichting internationaal het meest intensief mee bezig is, overeenkomstig de wensen van de filantropen en de schenkers die zich samen met ons inzetten. Naast de landen die we prioritair begunstigen ondersteunen we ook elders in Afrika projecten van algemeen belang in verschillende domeinen: gezondheid, armoedebestrijding, onderwijs, economie, klimaat… Om onze impact te vergroten werken we samen met andere partners en filantropische organismen waaronder KBFUS en KBF CANADA.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die willen helpen de levensomstandigheden van de bevolking in Afrika te verbeteren;
  • lokale individuen en organisaties ondersteunen die bijdragen aan de groei in hun land;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan spelers van de burgersamenleving. Meer informatie in ons subprogramma Ondernemingen voor ontwikkeling.

Elders in Afrika maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie op kbfafrica.org

Kregen steun

Caritas International

Amélioration de l’accès et gestion durable de l'eau pour 60 familles rurales du district Irob en Tigray, Éthiopie

Installeren van collectoren voor het opvangen van hemelwater ten behoeve van 60 kwetsbare gezinnen in een aride gebied in Tigray (Ethiopië) en de gezinnen aanmoedigen om op hun p…

Help Osra Ethiopia

En Ethiope, accès et gestion de l'eau pour contribuer au développement de 200 agricultures familiales qui y trouveront un nouvel espoir. Les orienter vers des diversifications nouvelles; améliorer la gestion de l'irrigation

Boren van 2 waterputten om kwaliteitswater te leveren aan 200 boeren in Birbirsa (Ethiopië); ontwikkelen van hun kennis rond irrigatiemanagement en respect voor het leefmilieu; h…

Autre Terre

Renforcement de la résilience des maraicher·e·s vulnérables d'Intillit (Gao - Mali) grâce l'amélioration de l'accès à l'eau, des conditions d'hygiène et des rendements agricoles

Boren van waterputten en installeren van de nodige infrastructuur om de landbouwproductie van 34 gezinnen te verhogen; sensibiliseren van 810 gezinnen rond een betere hygiëne en …

Fondsen en filantropieformules

Pamoja na Komoc

Bouwen en afwerken van een lagere school en weeshuis in Butogota in Oeganda, om weeskinderen toegang te geven tot gratis onderwijs, structuur, gezonde voeding en onderdak, en dus…

Centre for Children in Vulnerable Situations

Opzetten van een centrum voor psychische gezondheidszorg in Noord-Oeganda, om mensen met psychische problemen op te vangen en te ondersteunen.

Urgence Identité Afrique (Fonds)

Een cultuur van systematische geboorteregistratie bevorderen, in Sub-Sahara Afrika, bij zowel ouders, lokale administraties als bij de Staat.

Verhalen

Epilepsie in Rwanda uit de schaduw halen

Elders in Afrika

“Voor veel Rwandezen zijn epilepsieaanvallen het gevolg van een vervloeking of een poging tot vergiftiging. Patiënten worden gestigmatiseerd, gemarginaliseerd en geschuwd.”
Dr. Fidèle Sebera
Neuroloog

VillageFXB-model helpt de allerarmsten in de wereld om hun waardigheid te hervinden, mét duurzaam resultaat

Elders in Afrika

"Onze aanpak werkt simultaan op vijf sporen: voeding, gezondheid, onderwijs, gezonde woningen en omgeving, en economische versterking."
Christine Eggs
Directrice van FXB

Een juridische identiteit voor iedereen

Azië en Australië Elders in Afrika Latijns-Amerika en Caraïben

"We willen de systematische geboorteaangifte stimuleren bij ouders, lokale gemeenschappen en overheden in Sub-Saharaans Afrika.”
André Franck Ahoyo
Fonds Urgentie Identiteit Afrika