Europese filantropische infrastructuur

De samenwerking tussen de stichtingen in Europa bevorderen.

De filantropie en de rol die ze speelt in onze democratische samenlevingen erkennen en ondersteunen: dat is de grote uitdaging voor filantropische organisaties die hiervoor, overal in Europa, hun expertise, kennis en netwerken aanwenden. Maar een doeltreffende filantropie heeft een sterke en performante infrastructuur nodig die samenwerking bevordert. De Koning Boudewijnstichting begeeft zich op dit pad en werkt samen met meer dan 50 Europese stichtingen om de belangen van de sector te verdedigen en zijn transparantie en impact te versterken.

Onze acties

  • het European Foundation Centre (EFC), Europese vereniging van stichtingen en belangrijk platform voor netwerkvorming en uitwisseling tussen Europese stichtingen, ondersteunen; evenals het Netwerk van Europese stichtingen (NEF), operationele basis voor gezamenlijke projecten in Europa; de European Venture Philanthropy Association (EVPA) en het Donors and Foundations Networks Europe (Dafne);
  • het debat over de hervorming van de toekomstige Europese filantropische infrastructuur op gang brengen.

Europese filantropische infrastructuur maakt deel uit van het programma Europa

Meer informatie op europe-kbf.eu

Kregen steun

European Venture Philanthropy Association

Foundations Along the Spectrum of Capital Initiative 2021

Om verder te gaan dan het verstrekken van traditionele grants, gebruikmaken van financiële instrumenten, zoals leningen of hybride instrumenten, missiegerichte investeringen (MRI…

Network of European Foundations for Innovative Cooperation (NEF)

Dafne/EFC Advocacy activities

Samenwerking tussen EFC-DAFNE-NEF om bij EU-beleidsmakers te pleiten voor een gunstig klimaat ten bate van filantropie in Europa.

European Foundation Centre

Gender Equality Thematic Network

Steunen van het EFC-gendergelijkheidsnetwerk bij het verspreiden van kennis rond het toepassen van een genderkijk op grantmaking en management van interne zaken.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Ondersteuning van Europese filantropische infrastructuur

De Stichting steunt een sterkere Europese filantropie-infrastructuur om de belangen van de sector te verdedigen, de transparantie te vergroten en en de impact ervan te vergroten.