Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo

Projecten van algemeen belang ondersteunen in Centraal- en West-Afrika en plaatselijke leiders versterken.

Naast DR Congo en Burundi horen ook Benin, Togo en Senegal bij de landen in Afrika die voorrang krijgen in de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting. Wij ondersteunen projecten die sociale impact en economische zelfredzaamheid bevorderen, en die rekening houden met de klimaatverandering. Wij ondersteunen leaders van de plaatselijke burgersamenleving (individuen, organisaties, sociale-economiebedrijven) en bevorderen het kennisdelen bij hen. Om onze impact te vergroten, werken wij samen met andere partners en filantropische organismen waaronder KBFUS en KBF CANADA.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die de levensomstandigheden van de bevolking in Afrika willen verbeteren;
  • financiële en/of technische steun bieden aan organisaties en leaders van de civiele samenleving voor hun ontwikkelingsprojecten of hun algemene werking;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan spelers van de burgersamenleving. Meer informatie in ons subprogramma Ondernemingen voor ontwikkeling;
  • goede praktijken en netwerkvorming tussen de spelers van het maatschappelijke middenveld bevorderen.

Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie op kbfafrica.org

Projectoproepen

Toegang tot water in Haut-Katanga, DRC

Duurzame verbetering van de toegang tot veilig water

Open

Kregen steun

Collibri Foundation

Partnerschap Boost (België) met Capital vzw (België), UCLL (Benin), Eclosio (Benin)

Getalenteerde/gemotiveerde jongeren uit sociaal-economisch kwetsbare milieus, helpen om te slagen in het hoger onderwijs, teneinde vlotter door te stromen naar de arbeidsmarkt.

Institut des soeurs de l'Immaculée conception de Ouagadougou

Veeteeltproject voor meisjes in het Zuiden, via Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis

Vanuit een veeteeltproject, meisjes helpen om een vak te leren/voor hun gezin te zorgen, en voorzien in drinkwater/productievere kweek/landbouwmethoden voor de bevolking.

Togo Debout

Drinkwatervoorziening in dispensarium/kraamkliniek Saint-Etienne, in Assomé, Togo

Via een boorput voorzien in water voor de hygiëne/verzorging van patiënten in de kraamkliniek/EL-zorgcentrum, en voor de lokale bevolking.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

jonge Congolese vrouw verkoopt fruit en groenten op de lokale Markt in Kinshasa

VillageFXB

Het VillageFXB programma helpt de allerarmste gezinnen in de wereld om hun waardigheid te hervinden, mét duurzaam resultaat

Burundezen aan het werk in de koffiewasserij waar de geplukte bessen worden gedroogd

Duurzame koffie in Burundi

Steun aan koffieboeren die in coöperaties zijn verenigd, om hun economische activiteit om te vormen tot een motor van duurzame lokale ontwikkeling.

Fondsen en filantropieformules

Marc en Nora Van Montagu (Fonds)

Overdracht van kennis en technologie rond plantenbiotechnologie aan Sub-Saharaans Afrika, met focus op duurzame landbouw en agro-industrie.

Eliane Jourdain (Fonds)

Steun aan projecten die medische hulp of gezondheidszorg verstrekken aan mensen in het buitenland.

Marie Antoinette Carlier (Fonds) (2021)

Financiële steun geven aan lokale projecten voor en door jongeren in Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal en Togo.