Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid bevorderen en aandacht hebben voor zorgverleners.

Stigmatisering, moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt… Mensen met psychische problemen – in België één persoon op de drie – hebben af te rekenen met moeilijkheden die hun (re-)integratie in de samenleving hinderen. Al meer dan tien jaar sleutelt de Koning Boudewijnstichting, in een partnerschap met de Fondsen Koningin Fabiola en Julie Renson, aan de beeldvorming over geestelijke gezondheid en bevordert ze initiatieven voor het herstel van personen met psychische stoornissen.

Onze acties

  • informeren en sensibiliseren over kwesties die verband houden met negatieve beeldvorming over mensen met een psychische kwetsbaarheid;
  • initiatieven ondersteunen die het herstel van personen met psychische stoornissen bevorderen;
  • netwerkvorming tussen spelers op het terrein ondersteunen en stimuleren;
  • extra aandacht voor zorgverstrekkers in de geestelijke gezondheidszorg in het kader van knelpuntberoepen.

Geestelijke gezondheid maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Geestelijke gezondheid in de eerste lijn in de Federatie Wallonië-Brussel

Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken in de Federatie Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bekendgemaakt

Geestelijke gezondheid in de eerste lijn in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bekendgemaakt

Unlock your energy !

Ondersteuning van initiatieven die jongeren (15-25 jaar) motiveren en tegelijkertijd de solidariteit en verbondenheid versterken.

Bekendgemaakt

Kregen steun

De Toverwijzer

Creëren van luwteplekken in de school

Creëren van luwteplekken in de school om de kinderen toe te laten zich terug te trekken en in stilte tot zichzelf en tot rust te komen; beklemtonen van het mentaal welbevinden va…

CAW Limburg

Overkop - huizen voor jongeren

Steunen van (Overkop-)Huis 26, om jongeren de kans te geven elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan activiteiten, om hun sociaal, geestelijk en lichamelijk welbevinden te verste…

CAW Limburg

Overkop - huizen voor jongeren

Steunen van Overkop-Huis 26 dat jongeren een ontmoetings- en activiteitenplek aanbiedt en hun sociaal, geestelijk en lichamelijk welbevinden versterkt; de jongeren kunnen er met …

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Leerstoel in Transitiepsychiatrie

Interdisciplinair onderzoek, onderwijs en kennisdeling over transitiepsychiatrie bevorderen

Welke plaats en rol voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen in een zorgtraject naar herstel voor mensen met een psychische aandoening?

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen helpen om hun werking beter te integreren in een zorgtraject dat mensen met geestelijke gezondheidsproblemen naar herstel leidt.

Fondsen en filantropieformules

Au temps pour toi

Aankopen en renoveren van een huis waar mensen met een burn-out niet-medisch worden ondersteund om hun crisissituatie om te vormen tot een kans (handenarbeid, sport, groepsleven)…

Centre for Children in Vulnerable Situations

Opzetten van een centrum voor psychische gezondheidszorg in Noord-Oeganda, om mensen met psychische problemen op te vangen en te ondersteunen.

Encounter Vlaanderen (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van de organisatie Encounter Flanders, die als doel heeft de relationele vaardigheden van jongeren, singles en koppels te versterken, dankzij opleid…

Press Releases

Geestelijke gezondheid: naar een versterking van de eerste lijn

18 08 2021

Versterking van de samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en eerste lijn: inspirerende gids met internationale voorbeelden en nieuwe projectoproep.

Naar een betere integratie van de mentale gezondheid in de eerste lijn

23 02 2021

Zes vernieuwende praktijken om op het terrein de geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnszorg beter te verbinden, krijgen een Award ‘Mentale gezondheid in de eerste lijn’.

Verhalen

Ademruimte voor ploeterjongeren

Geestelijke gezondheid

"Door de jongere even afstand te laten nemen van thuis en van de school, proberen we een breuk te voorkomen.”
Anne-Catherine Verhulst
Adjunct-directeur La Chaloupe

Magistraten zetten andere bril op bij psychische problemen

Geestelijke gezondheid

"De mensen uit de gerechtelijke wereld die deelnamen aan de workshops spraken over een grotere bewustwording, een andere blik op mensen met psychische aandoeningen.”
Nathalie Van Laer
Onderzoekster