Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid bevorderen en aandacht hebben voor zorgverleners.

Stigmatisering, moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt… Mensen met psychische problemen – in België één persoon op de drie – hebben af te rekenen met moeilijkheden die hun (re-)integratie in de samenleving hinderen. Al meer dan tien jaar sleutelt de Koning Boudewijnstichting, in een partnerschap met de Fondsen Koningin Fabiola en Julie Renson, aan de beeldvorming over geestelijke gezondheid en bevordert ze initiatieven voor het herstel van personen met psychische stoornissen.

Onze acties

  • informeren en sensibiliseren over kwesties die verband houden met negatieve beeldvorming over mensen met een psychische kwetsbaarheid;
  • initiatieven ondersteunen die het herstel van personen met psychische stoornissen bevorderen;
  • netwerkvorming tussen spelers op het terrein ondersteunen en stimuleren;
  • extra aandacht voor zorgverstrekkers in de geestelijke gezondheidszorg in het kader van knelpuntberoepen.

Geestelijke gezondheid maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Geestelijke gezondheid in de eerste lijn in de Federatie Wallonië-Brussel

Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken in de Federatie Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bekendgemaakt

Geestelijke gezondheid in de eerste lijn in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bekendgemaakt

Unlock your energy !

Ondersteuning van initiatieven die jongeren (15-25 jaar) motiveren en tegelijkertijd de solidariteit en verbondenheid versterken.

Bekendgemaakt

Kregen steun

VIB

Cataloguing the cellular and transcriptional heterogeneity of mechanical-damage associated tendon disorders.

Steun voor het onderzoeksproject: 'Cataloguing the cellular and transcriptional heterogeneity of mechanical-damage associated tendon disorders'.

Ups & Downs

project ‘jaarlijkse studienamiddag - het Ups & Downs Forum’.

Organiseren van het Ups & Downs Forum, dit jaar wegens corona via een online Webinar, voor leden en professionals, met lezingen en getuigenissen over de bipolaire stoornis en…

Walden

Omkantelen naar een organisatie voor praktijkontwikkeling voor herstelgerichte zorg voor, met en door zorggebruikers (fase 2 van de consultancy door vzw Hefboom).

Inschakelen van consultants om via de interne werking te evolueren naar een organisatie voor praktijkontwikkeling voor herstelgerichte zorg 'voor, met en door' zorggebruikers.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Leerstoel in Transitiepsychiatrie

Interdisciplinair onderzoek, onderwijs en kennisdeling over transitiepsychiatrie bevorderen

Welke plaats en rol voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen in een zorgtraject naar herstel voor mensen met een psychische aandoening?

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen helpen om hun werking beter te integreren in een zorgtraject dat mensen met geestelijke gezondheidsproblemen naar herstel leidt.

Fondsen en filantropieformules

Mechelen - Home Marjorie (Projectrekening)

voor de overkapping van het buitenterras en voor de aankoop van hulpmiddelen zoals relaxzet

Centre for Children in Vulnerable Situations (Projectrekening)

Opzetten van een centrum voor psychische gezondheidszorg in Noord-Oeganda, om mensen met psychische problemen op te vangen en te ondersteunen.

Encounter Vlaanderen (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw Encounter Vlaanderen die als doel heeft de relationele vaardigheden van jongeren, singles en koppels te versterken.

Press Releases

Officiële start Rode Neuzen Academy samen met 350 Sidekick Sams

17 05 2022

De Rode Neuzen Academy lanceert een online platform dat leerkrachten tools en opleidingen aanbiedt om leerlingen een duw in de juiste richting te geven.

Geestelijke gezondheid: naar een versterking van de eerste lijn

18 08 2021

Versterking van de samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en eerste lijn: inspirerende gids met internationale voorbeelden en nieuwe projectoproep.

Verhalen

Ademruimte voor ploeterjongeren

Geestelijke gezondheid

"Door de jongere even afstand te laten nemen van thuis en van de school, proberen we een breuk te voorkomen.”
Anne-Catherine Verhulst
Adjunct-directeur La Chaloupe

Magistraten zetten andere bril op bij psychische problemen

Geestelijke gezondheid

"De mensen uit de gerechtelijke wereld die deelnamen aan de workshops spraken over een grotere bewustwording, een andere blik op mensen met psychische aandoeningen.”
Nathalie Van Laer
Onderzoekster