Geschiedenis en archeologie

Historisch waardevolle documenten en archieven bewaren.

Door documenten en archieven te bewaren, kunnen we erfgoed in zijn historische, economische en maatschappelijke context plaatsen en zo beter begrijpen. De Koning Boudewijnstichting vindt het belangrijk dat deze documenten en archieven toegankelijk zijn voor het publiek. Ze zet zich daarom in om documenten te bewaren en historische archieven te ontsluiten. Fondsen ondersteunen historisch onderzoek en archeologie.

Onze acties

  • historisch waardevolle archieven en documenten verwerven en ze in bewaring geven aan musea en openbare instellingen;
  • historisch onderzoek stimuleren;
  • filantropie ten voordele van historisch of archeologisch werk bevorderen.

Geschiedenis en archeologie maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Heidebroek-van Duyse 2022 (Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse)

Jaarlijkse wedstrijd om jongeren tussen 12 en 18 jaar voor kunst en geschiedenis te sensibiliseren.

Bekendgemaakt

Beaujean (Prix Robert Beaujean) - Projectoproep voor individuen

Een vergoeding toekennen aan de auteur van een waardevol historisch of archeologisch werk.

Bekendgemaakt

Beaujean (Prix Robert Beaujean) - Projectoproep voor organisaties

Een vergoeding toekennen aan de auteur van een waardevol historisch of archeologisch werk.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Compagnie du Hazart

Compagnie du Hazart: creatie van een show in een kleine ruimte met 1 toeschouwer

De toeschouwer meenemen op een 'Deditio'-reis, met een mix van geluid en visuele creaties, vrolijk in het begin, maar met groeiende kwaadaardigheid: 'ingehaald door de realiteit'…

Maison du patrimoine médiéval mosan

Tentoonstelling/publicatie over de 'booming' schriftcultuur in de Maasvallei (12e-13e eeuw)Tentoonstelling/publicatie over de 'booming' schriftcultuur in de Maasvallei (12e-13e eeuw)

Historisch en archeologisch geschreven erfgoed rond de revolutie van het schrift in de Maasstreek, verwerken in een synthesewerk en een museale presentatie voor het grote publiek…

Université Libre de Bruxelles

Jean Capart, fondateur de l'égyptologie belge (prolongation)

Voortzetten van het project van de biografie 'Jean Capart, grondlegger van de Belgische Egyptologie'.

Fondsen en filantropieformules

Belgian Aviation Preservation Association (Projectrekening)

De stukken aankopen die nodig zijn voor de restauratie van een medium bommenwerper North American B-25 Mitchell uit de Tweede Wereldoorlog.

Grenadiers van Montenaken Burgerzin, volharden en mededogen - Landen (Projectrekening)

Aankopen/laten maken van Belgische legeruniformen, model 1830, op vraag van de Grenadiers van Montenaken, met als slogan 'Volharden, doorzetten, medeleven en herdenken'.

L'Atelier marin (Projectrekening)

Nabouwen van het schip 'Le Grand Vaisseau de Versailles' om in Brussel een participatieve scheepswerf te ontwikkelen en om navigatiekansen te geven aan kwetsbare mensen (vrijwill…