Huisvesting

De toegang tot waardige en duurzame huisvesting bevorderen voor mensen in bestaansonzekerheid, en energie- en waterarmoede bestrijden.

De stijgende kosten voor huisvesting, energie en water stellen veel mensen voor serieuze uitdagingen. De Koning Boudewijnstichting heeft oog voor de meest kwetsbaren. Ze ijvert voor toegang tot degelijke woningen voor dak- en thuislozen of mensen in slechte huisvesting en bestrijdt water- en energiearmoede.

Onze acties

  • financiële steun verlenen aan organisaties in de sector die kwetsbare doelgroepen helpen een degelijke woning te vinden;

  • een strategie voor social impact investeringen uitwerken en uitvoeren, toegespitst op huisvesting voor dak- en thuislozen en alleenstaande ouders;

  • met het Platform tegen Energiearmoede, dat alle spelers betrokken bij deze problematiek samenbrengt, aanbevelingen formuleren en jaarlijks de Barometer van energie- en waterarmoede publiceren;

  • het aantal dak- en thuislozen en mensen in slechte huisvesting in kaart helpen te brengen en zo de aandacht van overheden en burgers vestigen op die realiteit en op noodzakelijke maatregelen.

Huisvesting maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Projectoproep van het Fonds VINCI 2022

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Open

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Fonds - 2021

Het Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Fonds steunt verenigingen die de woon- en leefomgeving van mensen in armoede verbeteren in België.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Maisons d'Accueil des Petits Riens

Création d'une maison semi-autonome pour les jeunes hommes sans-abris

Een semi-autonome gemeenschapswoning creëren voor 4 jonge daklozen (18-30j), met meer of minder intense ondersteuning, afhankelijk van hun noden.

Het Brughuis

Het Brughuis is een huisvestingsproject voor jongvolwassenen tussen 17-25 jaar uit Leuven, in het bijzonder voor jongvolwassenen met een kwetsbaarheid. Jongvolwassenen leven samen en ondersteunen elkaar om zo hun zelfstandig leven uit te bouwen

Een woonproject met professionele/informele begeleiding naar een zelfstandig leven (daginvulling, netwerk) opzetten voor kwetsbare jongeren (17-25j) en studenten in Leuven.

Oranjehuis

Mobiele Woonunits ifv Kleine Wooneenheden

Een duurzame locatie creëren voor een groep van 6 jongvolwassenen in een eigen, autonome woonunit, om hen intensief en integraal te begeleiden.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Telling dak- en thuisloosheid

Het bekomen van vergelijkbare cijfers over de omvang van dak- en thuisloosheid en de profielkenmerken van de doelgroep. Doelstelling: bijdragen aan de bestrijding van het fenomee…

Fondsen en filantropieformules

Mechelen - Dienstverleningscentrum Zevenbergen (VZW Emmaus) Projectrekening

Een woning verbouwen tot een comfortabel dagverblijf voor een heterogene doelgroep van 12 begeleide cliënten en aanpassen van elektriciteit en sanitair aan de huidige normen.

Press Releases

Renovatie van sociale woningen: huurders betrekken en begeleiden

Aanbevelingen van het Platform tegen Energiearmoede voor de renovatie van sociale woningen: huurders betrekken en begeleiden.

Dak- en thuisloosheid geteld, om tot effectieve oplossingen te komen

Dak- en thuisloosheid geteld in een reeks steden en gemeenten, om tot effectieve oplossingen te komen.

Verhalen

'Je leven weer opbouwen begint bij duurzaam wonen'

Huisvesting

“Een project als dit zet je wel even met je voeten op de grond. De profit- en de non-profitsector kunnen veel van elkaar leren.”
Wim Hicguet
Werknemer van VINCI Energies Belgium en peter van het project van de vzw Anapneusis

Een betaalbare woning met sociale banden

Huisvesting

“Dankzij het project kunnen kwetsbare mensen een woning vinden en deel uitmaken van een solidariteitsnetwerk.”
Thibault Leroy
Coördinator van Community Land Trust Brussel (CLTB)

Meer dan een dak boven je hoofd

Huisvesting Migratie, Integratie & Inclusie

Eind 2019 kon de Syrische Zinab met haar kinderen intrekken in een woning in Boechout, en dat werd gevierd met een gezellig etentje.