Huisvesting

De toegang tot waardige en duurzame huisvesting bevorderen voor mensen in bestaansonzekerheid, en energie- en waterarmoede bestrijden.

De stijgende kosten voor huisvesting, energie en water stellen veel mensen voor serieuze uitdagingen. De Koning Boudewijnstichting heeft oog voor de meest kwetsbaren. Ze ijvert voor toegang tot degelijke woningen voor dak- en thuislozen of mensen in slechte huisvesting en bestrijdt water- en energiearmoede.

Onze acties

  • financiële steun verlenen aan organisaties in de sector die kwetsbare doelgroepen helpen een degelijke woning te vinden;

  • een strategie voor social impact investeringen uitwerken en uitvoeren, toegespitst op huisvesting voor dak- en thuislozen en alleenstaande ouders;

  • met het Platform tegen Energiearmoede, dat alle spelers betrokken bij deze problematiek samenbrengt, aanbevelingen formuleren en jaarlijks de Barometer van energie- en waterarmoede publiceren;

  • het aantal dak- en thuislozen en mensen in slechte huisvesting in kaart helpen te brengen en zo de aandacht van overheden en burgers vestigen op die realiteit en op noodzakelijke maatregelen.

Huisvesting maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Projectoproep van het Fonds VINCI 2022

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Bekendgemaakt

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Fonds - 2021

Het Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Fonds steunt verenigingen die de woon- en leefomgeving van mensen in armoede verbeteren in België.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Côté Solidarité

Watersnood en solidariteit: een engel, een protegé

Huur van een opslagplaats voor 1 jaar om gezelschapsspelen op te slaan voor gezinnen die door een "beschermengel" worden geholpen na de overstromingen in 2021.

Université Catholique de Louvain

Telling dak- en thuisloosheid: pilootstudie

Tellen van dak- en thuisloze personen in Waalse en Vlaamse steden / zones om te beschikken over betrouwbare gegevens voor het uitwerken van strategieën tegen dak- en thuislooshei…

Evenementen

Webinar ‘Telling dak- en thuisloosheid 2021’

17/03/2022 14:00 Tot 17/03/2022 16:00

Tijdens dit webinar geven de onderzoeksteams van LUCAS KU Leuven en UCLouvain CIRTES een blik op de resultaten van de tellingen dak- en thuisloosheid die plaats vonden in 2021.

2022_Dakloosheid_Webinair

Bijkomende huisvesting voor dak- en thuisloze personen: inspirerende Brusselse en Waalse coöperatieve modellen

15/09/2022 12:00 Tot 15/09/2022 13:30

Bijkomende huisvesting voor dak- en thuislozen : presentatie van inspirerende coöperatieve modellen uit Brussel en Wallonië - Webinar

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Telling dak- en thuisloosheid

Het bekomen van vergelijkbare cijfers over de omvang van dak- en thuisloosheid en de profielkenmerken van de doelgroep. Doelstelling: bijdragen aan de bestrijding van het fenomee…

Fondsen en filantropieformules

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel (Fonds)

Het Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Fonds steunt organisaties die de woon- en leefomgeving van mensen in armoede verbeteren.

Press Releases

Dak- en thuisloosheid: tellen om de problematiek beter aan te pakken

Resultaten van de dak- en thuislozentellingen die eind 2021 op initiatief van de KBS werden georganiseerd in Charleroi, Namen, Zuid-West-Vlaanderen en de regio Vilvoorde.

Renovatie van sociale woningen: huurders betrekken en begeleiden

Aanbevelingen van het Platform tegen Energiearmoede voor de renovatie van sociale woningen: huurders betrekken en begeleiden.

Dak- en thuisloosheid geteld, om tot effectieve oplossingen te komen

Dak- en thuisloosheid geteld in een reeks steden en gemeenten, om tot effectieve oplossingen te komen.

Verhalen

"Alle jongeren zijn welkom. Dat is de kracht van Homie"

Huisvesting

"Veel officiële instanties sluiten de deuren voor jongeren met een multiproblematiek. Hier zijn ze welkom. Voor mij maakt het niet uit wat iemand heeft meegemaakt."
Musti Önlen
bezieler vzw Homie

Overstromingen: herhuisvesting in een recordtijd!

Huisvesting

"Het Fonds heeft ons geholpen om meteen een antwoord te vinden voor een urgente behoefte."
Zoé Fauconnier, vastgoedcoöperatie Les Tournières
vastgoedcoöperatie Les Tournières

'Je leven weer opbouwen begint bij duurzaam wonen'

Huisvesting

“Een project als dit zet je wel even met je voeten op de grond. De profit- en de non-profitsector kunnen veel van elkaar leren.”
Wim Hicguet
Werknemer van VINCI Energies Belgium en peter van het project van de vzw Anapneusis