Kansarmoede en uitsluiting

Initiatieven ondersteunen die mensen in armoede helpen.

Naast de maatregelen die overheden nemen, zetten duizenden organisaties, verenigingen en individuen – professionals en vrijwilligers – zich in om armoede te bestrijden. De Stichting vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen tot een meer solidaire wereld.

Onze acties

  • verenigingen en organisaties die personen in armoede helpen, financieel steunen;
  • nieuwe vormen van armoede opsporen aan de hand van observaties en informatie van het terrein, en nieuwe benaderingen voor armoedebestrijding testen;
  • nieuwe mechanismen opzetten om te luisteren naar personen in bestaansonzekerheid of personen die het gevoel hebben dat ze maatschappelijk achteruitgaan;
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van mensen in armoede.

Kansarmoede en uitsluiting maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Vrienden van Sint-Vincentius Limburg (Fonds) - 2022

Steun aan sociaal innoverende projecten, geleid door Sint-Vincentius conferenties uit Limburg, die zich inzetten voor kwetsbare mensen in de provincie Limburg die in armoede leve…

Bekendgemaakt

Respijt Initiatieven

De projecten moeten inwoners van de 9 gemeenten die het zwaarst getroffen zijn door de overstromingen, de gelegenheid bieden om op adem te komen in een gezellige en aangename sfe…

Bekendgemaakt

Fonds Norma Joossens - steun aan acteurs/actrices

Fonds Norma Joossens - steun aan acteurs/actrices

Bekendgemaakt

Kregen steun

Association Polish Medical Mission

Medische hulp voor Oekraïne, verstrekt door de Poolse Medische Missie

Steunen van de humanitaire ngo die werkzaam is in de armste landen van de wereld en medische hulp verleent aan de meest behoeftige sociale groepen.

SOS Wioski Dzieciece w Polsce

Steun voor SOS Kinderdorpen Polen voor hulp aan Oekraïense kinderen

Uit oorlogsgebied geëvacueerde Oekraïense kinderen onderdak en alle vereiste steun geven, zolang dat nodig is.

Centre d'Accueil pour Enfants 'La Maison Heureuse'

In deze gezondheidscrisis, oog hebben voor begeleiding van verzorgers

Na bijna 2 jaar coronacrisis, focussen op de verzorgers die maatregelen moesten nemen bij alle uitstapjes en bij de minste koortsstijging van de kinderen van La Maison Heureuse.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Fondsen en filantropieformules

Press Releases

Zelfstandigen in moeilijkheden: aanbevelingen voor een efficiënt ondersteuningsbeleid

De KBS formuleert 12 nieuwe aanbevelingen om de problematiek van zelfstandigen in moeilijkheden aan te pakken of te voorkomen. Ze resulteren uit een multi-stakeholdersdialoog.

De Warmste Week vlamt dit jaar tegen kansarmoede. Non-profitorganisaties kunnen vanaf vandaag projecten indienen.

Kansarmoede is het centrale thema van De Warmste Week 2022. Dien uw project in vanaf vandaag tot 1 september.

Het digitaal gebruik van essentiële diensten: niet gelijk voor alle Belgen

Het digitaal gebruik van essentiële diensten: niet gelijk voor alle Belgen. Een studie uitgevoerd in opdracht van de KBS geeft een overzicht van de ongelijkheid in het gebruik va…

Verhalen

Goods to Give: sport voor iedereen

Kansarmoede en uitsluiting

"Sommige organisaties gebruiken sport als een wapen tegen sociale uitsluiting.”
Remco Ruiter
directeur van Goods to Give

Een helpende hand voor de meest kwetsbaren

Kansarmoede en uitsluiting

"Sinds de coronacrisis belandden veel mensen in armoede en kwamen ze bij ons aankloppen."
Laurent Fremal
Co-coördinator vzw Une main tendue

Solidariteit en voedselbedeling in Oostende

Kansarmoede en uitsluiting

“We merken dat gepensioneerden, zeker alleenstaanden, niet toekomen met hun pensioen. Het is moeilijk dat toe te geven. Soms weten zelfs hun eigen kinderen dat niet.”
Dominique Degraeve
Col.Sol/In.Tacte vzw uit Oostende (rechts op de foto, samen met een vrijwilligster)