KBF Afrika Prijs

Opmerkelijke bijdragen aan ontwikkeling in Afrika bekronen.

De Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika (KBF Afrikaprijs) bekroont buitengewone bijdragen aan de ontwikkeling in Afrika, op initiatief en onder leiding van Afrikanen. De Prijs wordt om de twee jaar uitgereikt en wil de aandacht van het grote publiek vestigen op de vele inspirerende verhalen, uitdagingen en successen op het Afrikaanse continent. Naast 200.000 euro krijgen laureaten een unieke kans om hun zichtbaarheid te vergroten en hun zaak te bepleiten bij een internationaal publiek.

Onze acties

  • de oproep in goede banen leiden en de KBF Afrikaprijs, geselecteerd door een onafhankelijke internationale jury, toekennen;
  • activiteiten organiseren om het werk van de laureaten en hun ideeën te promoten in Europa, Afrika, en in de Verenigde Staten en Canada, in samenwerking met de KBFUS en de KBF CANADA.

KBF Afrika Prijs maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie op kbfafrica.org

Projectoproepen

KBF Afrika Prijs 2020-2021

Beloont uitmuntende bijdragen aan het ontwikkelingswerk in Afrika

Bekendgemaakt

Kregen steun

Religieuses de la Sainte Famille d'Helmet

Demande d'aide à la reconstruction et aux familles après éruption volcanique de mai 2021 à Goma/ R.D.Congo

Wederopbouw van zwaar getroffen tehuizen, scholen en een ziekenhuis van de religieuze gemeenschap in Goma (DRC), na de vulkaanuitbarsting/naschokken van mei.

Tideman Louise

Forest Restoration Non-profit

Inzetten op duurzame herbebossing ter bestrijding van de opwarming van het klimaat en ter bevordering van de internationale ngo-beweging om verdwenen bos te herstellen.

Ondernemers Zonder Grenzen

Lets make the desert Green

In het kader van het vergroenen van de woestijn en het aanleggen van nieuw bos in Mbar Touhab (Senegal), aankopen en stockeren van zaad ((bomen, grassen en kruiden) en inzaaien d…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika

De KBF Afrika Prijs (Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika) bekroont opmerkelijke bijdragen van mensen of organisaties op het gebied van ontwikkeling in Afrika.

Fondsen en filantropieformules

Benin-Aid

Eenvoudige serres en irrigatiesystemen installeren in Benin om lokaal voldoende kwalitatieve en betaalbare groenten te kunnen produceren en om werkgelegenheid te creëren.

Dr Denis Mukwege - Panzi ziekenhuis (Fonds)

Aankoop van medisch materieel, studiebeurzen (voor artsen, psychologen, juristen) in de DRC of in het buitenland, steun aan re-integratieprojecten, bouwen van gezondheidscentra…

Music Fund (Fonds Vrienden Van Music Fund)

Filantropen steunen projecten van de vzw Music Fund die muziekinstrumenten inzamelt en verdeelt onder muzikanten in ontwikkelinglanden.