Kinderen en jongeren

Investeren in positieve en toekomstgerichte initiatieven voor kinderen en jongeren in armoede.

Opgroeien in armoede heeft gevolgen voor alle aspecten van het dagelijks leven van kinderen en zelfs voor hun toekomst als volwassenen. Al ruim tien jaar zet de Koning Boudewijnstichting zich in opdat ieder kind dezelfde kansen heeft om zijn leven vorm te geven en zich te ontplooien, en bestrijdt ze intergenerationele armoede.

Onze acties

  • steun voor organisaties die kwaliteitsvolle opvang bieden aan jonge kinderen in armoede en die hun ouders begeleiden;
  • de verschillende overheden en terreinspelers aanmoedigen om samen te zitten en samen te werken om kinderarmoede te bestrijden, en de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden op Europees niveau stimuleren;
  • projecten ondersteunen voor kinderen en jongeren met een risico op sociale uitsluiting;
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van kinderen en jongeren in armoede.

Kinderen en jongeren maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Fonds Dominique De Graeve - 2022

Een betere veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer.

Open

I SEE | IDEA | I DO

Steun en professionele begeleiding die jongeren de kans geeft samen oplossingen voor lokale problemen te implementeren.

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk

Utrecht Sports for All

Inzetten op aangepaste sportoefeningen en wetenschappelijke kennis om het zelfvertrouwen en de conditie van chronisch zieke kinderen toch op peil te houden.

Atletiekvereniging Triathlon Amersfoort

Ruim baan voor de RaceRunners! (Big bend for the RaceRunners!)

Aanleggen van een extra atletiekbaan om extra trainingslessen te geven aan buurtkinderen met/zonder beperkingen en toe te laten dat ze allemaal samen sporten.

I-mens / Inloopteam Nieuw Gent

Single Parents Unit(ed)

Alleenstaande ouders ondersteunen bij het combineren van werk met zorg voor de kinderen (0-3j), en ontmoetingen regelen met 'lotgenoten' om hun sociaal netwerk te vergroten. 

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Impactgericht kinderarmoede bestrijden

Verduurzaming van traject zelfevaluatie maar ook verbreding via Train de trainermodule via certificering in het netwerk kinderen/jongeren .

Fondsen en filantropieformules

Gentbrugge - Sportaround vzw (Projectrekening)

Samen met buurtbewoners/partners nadenken/omvormen van een locatie tot een unieke sportplek waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst, cultuur, religie, ervaring of mogelijkheden…

Sint-Truiden - Heem vzw (Projectrekening)

Een beveiligde buitenruimte (´leeftuinen´) creëren voor gewone jongeren in een ongewone situatie, om in te zetten op spel, sport, onderwijs, samenzijn en talenten.

Press Releases

Hippotherapie: zoveel meer dan paardrijden

Bij hippotherapie wordt het paard als partner ingezet bij therapie voor fysieke, psychische of sociale problemen. Het Fonds Lode Verbeeck bekroont drie projecten om deze aanpak i…

Pioniers in gezinsondersteuning: Lies en Patrick Chromiak-Blondé geëerd als trekkers van CKG Kapoentje

Zesde editie Prijs voor Opvoeding Filson Steers Mariman wordt uitgereikt aan Lies en Patrick Chromiak-Blondé, pioniers in gezinsondersteuning en trekkers van CKG Kapoentje.

Verhalen

Fonds Tinne Boes steunt studenten in moeilijke situaties

Kinderen en jongeren

"Dankzij de steun van het Fonds kon ik me volledig op mijn studie toeleggen."
Fadi Belouni, oud-student gesteund door het Fonds Tinne Boes

‘Humans of… Vlaams-Brabant’: binnenkijken in de leefwereld van jongeren

Kinderen en jongeren

“Jongeren hebben veel te zeggen, maar ze krijgen geen gehoor. Wij geven hun de keuze: opgeven of het op een andere manier proberen.”
Zakayo Wandoloh
StampMedia

Speelgoedcheques vinden hun weg naar kinderen in kwetsbare gezinnen

Kinderen en jongeren

“Door corona is het moeilijk om met sommige gezinnen contact te houden. De speelgoedcheques geven ons een goede aanleiding om het gesprek weer aan te knopen.”
Martine De Regge
Coördinator vzw De Sloep (Gent)