Kinderen en jongeren

Investeren in positieve en toekomstgerichte initiatieven voor kinderen en jongeren in armoede.

Opgroeien in armoede heeft gevolgen voor alle aspecten van het dagelijks leven van kinderen en zelfs voor hun toekomst als volwassenen. Al ruim tien jaar zet de Koning Boudewijnstichting zich in opdat ieder kind dezelfde kansen heeft om zijn leven vorm te geven en zich te ontplooien, en bestrijdt ze intergenerationele armoede.

Onze acties

  • steun voor organisaties die kwaliteitsvolle opvang bieden aan jonge kinderen in armoede en die hun ouders begeleiden;
  • de verschillende overheden en terreinspelers aanmoedigen om samen te zitten en samen te werken om kinderarmoede te bestrijden, en de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden op Europees niveau stimuleren;
  • projecten ondersteunen voor kinderen en jongeren met een risico op sociale uitsluiting;
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van kinderen en jongeren in armoede.

Kinderen en jongeren maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Vrienden van Sint-Vincentius Limburg (Fonds) - 2022

Steun aan sociaal innoverende projecten, geleid door Sint-Vincentius conferenties uit Limburg, die zich inzetten voor kwetsbare mensen in de provincie Limburg die in armoede leve…

Bekendgemaakt

De Graeve (Fonds Dominique De Graeve)

Een betere veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer.

Bekendgemaakt

Prijs Fonds Lydia Chagoll - Voor een glimlach van een kind - 2022

De ‘Lydia Chagoll Prijs – Voor een glimlach van een kind’ reikt een prijs uit aan een groep of vereniging, die inspanningen levert om het respect voor kinderen te verbeteren.

Bekendgemaakt

Kregen steun

De Sprankel (Buitengewoon Basisonderwijs)

Aankoop instrumenten en muziektheater voor kindjes met een beperking

Een nieuwe piano en extra 'boomwhackers' verwerven om kindjes met een mentale beperking te helpen zich te uiten, en de jongsten op school vergasten op muziektheater.

SOS Villages d'enfants Belgique

SOS Chantevent Kinderdorp: Psychologische hulp voor brussen

In het Kinderdorp ook broertjes/zusjes van kinderen die daar begeleid verblijven, systematisch psychologisch opvangen, als dat in het belang is van de betrokken kinderen.

Evenementen

Opleiding: Aan de slag met zelfevaluatie voor meer impact in 2022

17/02/2022 09:30 Tot 20/10/2022 15:30

Deze train-the-trainer is een opleidingstraject tot impactcoach voor professionelen die zich met hun werking richten op kinderen van -9 maanden tot 6 jaar oud.

Webinar: Op de vlucht en naar school - meekijken door de ogen van kinderen

27/04/2022 09:00 Tot 27/04/2022 11:00

Dit webinar staat open voor alle onderwijsprofessionals en andere (welzijns)actoren, geïnteresseerd in de Oekraïense context en ervaringen van kinderen op de vlucht.

Kleine Kinderen Grote Kansen

Kick-off en netwerkevent Kleine Kinderen Grote Kansen

11/05/2022 09:00 Tot 11/05/2022 13:00

Startevent Kleine Kinderen Grote Kansen 2022-2023 met Prof. Dr. Wim Van Lancker als keynote spreker.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

La Maternelle, c'est essentiel

La Maternelle, c'est essentiel, werkt aan de bevordering van een beter begrip van de onzekerheid en de diversiteit van kinderen door de ontwikkeling van opleidingen en video's.

Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Fondsen en filantropieformules

Nike COVID-19 Community Youth Sport Fund

44 organisaties in Europa, Turkije, Rusland en Zuid-Afrika kregen steun - tot 25.000 euro - om hen te helpen de financiële gevolgen van de COVID-crisis op te vangen.

Press Releases

De participatieve documentaire ‘Papieren Grenzen’ wint de Prijs Lydia Chagoll ‘Voor een glimlach van een kind’

De Prijs Lydia Chagoll ‘Voor een glimlach van een kind’ gaat naar vzw Abrusco, die een participatieve documentaire maakte over het levensverhaal van vluchtelingenkinderen.

De Koningin Mathildeprijs uitgereikt aan de vzw Brake-Out

De Koningin Mathildeprijs 2022 wordt toegekend aan Brake-Out, een organisatie die zich inzet voor de inclusie van jongeren met een verstandelijke beperking.

De gemeenteschool van Iveldingen krijgt de aanmoedigingsprijs Louise in Re 2022

Het Kinderfonds Louise Connet en Benny Keutgen kent zijn eerste Prijs ‘Louise in Re’ toe aan de gemeenteschool van Iveldingen voor haar project ‘Een stem voor elk kind’.

Verhalen

Fonds Tinne Boes steunt studenten in moeilijke situaties

Kinderen en jongeren

"Dankzij de steun van het Fonds kon ik me volledig op mijn studie toeleggen."
Fadi Belouni, oud-student gesteund door het Fonds Tinne Boes

‘Humans of… Vlaams-Brabant’: binnenkijken in de leefwereld van jongeren

Kinderen en jongeren

“Jongeren hebben veel te zeggen, maar ze krijgen geen gehoor. Wij geven hun de keuze: opgeven of het op een andere manier proberen.”
Zakayo Wandoloh
StampMedia

Speelgoedcheques vinden hun weg naar kinderen in kwetsbare gezinnen

Kinderen en jongeren

“Door corona is het moeilijk om met sommige gezinnen contact te houden. De speelgoedcheques geven ons een goede aanleiding om het gesprek weer aan te knopen.”
Martine De Regge
Coördinator vzw De Sloep (Gent)