Klimaat

Burgers en onderzoekers betrekken bij de uitwerking van concrete acties in de strijd tegen de klimaatverandering.

De strijd tegen de klimaatopwarming gaat ons allen aan. We moeten onze manier van leven, produceren en consumeren aanpassen. De wereldwijde doelstelling om de CO2-uitstoot terug te dringen stelt overheden voor moeilijke keuzes en dwingt ze ertoe oog te hebben voor kwetsbare doelgroepen. De Koning Boudewijnstichting helpt de kennis en het debat te verbreden met standpunten van wetenschappers, burgers en het maatschappelijke middenveld.

Onze acties

  • de standpunten van verschillende spelers (wetenschappers, maatschappelijk middenveld, burgers…) bevragen om beeldvorming of posities te begrijpen en mogelijkheden tot actie te identificeren;
  • luisteren naar kwetsbare bevolkingsgroepen in België en andere Europese landen om hun angsten en hun verwachtingen over de energietransitie te begrijpen;
  • Belgische of internationale onderzoekers uit verschillende disciplines de kans geven om hun expertise te delen en hun ideeën te toetsen aan die van beleidsmakers.

Klimaat maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

2022 Fonds Ernest Solvay - Lenteselectie

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Open

Auton’home. L’accès des réfugié.e.s à un logement décent

(Vrijwilligers) organisaties ondersteunen die ijveren voor een groter huisvestingsaanbod voor vluchtelingen.

Bekendgemaakt

2021 Fonds Ernest Solvay

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Jeunesses scientifiques de Belgique asbl

Science Expo & Science Worlds 2020

Tentoonstellen van wetenschappelijke projecten, ontwikkeld door jongeren voor jongeren, gekoppeld aan een wedstrijd tussen de projecten, tijdens de Science Expo in het Maison de …

Le Club des Petits Débrouillards de la Région bruxelloise

Académie des Savoirs

In de 'Wetenschapsacademie' opvangen van jongeren van 8 tot 15 jaar uit de Pogge-, Jeruzalem- en Josaphatwijk (Schaarbeek) ; ze komen uit kwetsbare sociaal-economische milieus me…

Université de Mons

Prix Fonds Ernest Solvay

Toekennen van de Prijs van het Fonds Ernest Solvay aan de als eerste gerangschikte student met het diploma Burgerlijk Ingenieur, specialisatie Chemie-Materiaalwetenschappen, van …

Evenementen

Free webinar - Kan literatuur het klimaat redden?

25/11/2021 16:30 Tot 25/11/2021 18:00

Hoe meer steun mobiliseren voor acties voor klimaat?

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Hoe meer steun mobiliseren voor acties voor het klimaat?

Internationale seminariereeks om te verkennen welke perspectieven en inzichten de sociale en menswetenschappen kunnen bijdragen aan klimaatvraagstukken.

Verbreden van het engagement voor het klimaat

De ontwikkeling van nieuwe tools en methodes die op een inclusieve en verbindende manier diverse doelgroepen engageren voor het klimaat.

Fondsen en filantropieformules

La Bourrache

Volledig herbekijken van de irrigatie-infrastructuur teneinde, ook in tijden van klimaatopwarming, te beschikken over voldoende water om kwaliteitsvolle biologische groenten te t…

Press Releases

Iedereen betrokken bij klimaat: steun voor 13 verbindende projecten

De Koning Boudewijnstichting steunt 13 organisaties die methoden en tools uitwerken om op een verbindende en inclusieve manier het engagement in het klimaatdebat te verbreden.