Lokaal en regionaal burgerengagement

Lokale en regionale burgerinitiatieven ondersteunen, met extra aandacht voor landelijke gebieden, en de lokale filantropie faciliteren.

Of het nu om een streek, een stad, een dorp of een wijk gaat: overal zetten burgers zich massaal in voor beter samenleven. De filantropen die zich willen engageren voor de plek waar ze zijn opgegroeid of waar ze nu wonen, zijn al even talrijk. De Koning Boudewijnstichting moedigt dit burgerengagement aan en faciliteert individuele of collectieve filantropische initiatieven die een streek of een specifiek geografisch gebied ondersteunen.

Onze acties

  • lokale en regionale burgerinitiatieven voor meer sociale cohesie ondersteunen, met extra aandacht voor landelijke gebieden (o.a. via het programma Buurten op den Buiten);
  • Fondsen beheren en uitbouwen die de sociaaleconomische krachten in hun regio aanwenden voor streekontwikkeling;
  • onze competenties en onze netwerken ten dienste stellen van filantropische buurtinitiatieven.

Lokaal en regionaal burgerengagement maakt deel uit van het programma Maatschappelijk engagement

Projectoproepen

Fonds Alain De Pauw - Oproep voor creatieve en enthousiaste initiatiefnemers in Brussel

Het Fonds Alain De Pauw lanceert een oproep voor mensen met een sterke persoonlijkheid die zich willen inzetten voor de levenskwaliteit in hun wijk, en daarbij hun buren kunnen e…

Bekendgemaakt

Buurten op den Buiten

Financiële steun aan bewoners in Vlaanderen die de levenskwaliteit en sociale cohesie in hun landelijk dorp of buurt willen bevorderen.

Open

Générations Solidaires 2022

Voor solidaire, innovatieve burgerinitiatieven die het sociale weefsel tussen de generaties versterken en die het dagelijks leven aangenamer maken.

Open

Kregen steun

Katholieke Centrumscholen Genk - Vrije Basisschool Mater Dei

Voorleesambassadeur Jules/Bye bye Kamishibai

Ten gevolge van de coronacrisis ondersteunen Het Streekfonds Een Hart voor Limburg, Limburg Sterk Merk en de provincie Limburg projecten in antwoord op de specifieke noden in het…

Domo Hasselt

Nu ben ik geen digi-beet meer!

Ten gevolge van de coronacrisis ondersteunen Het Streekfonds Een Hart voor Limburg, Limburg Sterk Merk en de provincie Limburg projecten in antwoord op de specifieke noden in het…

Kanunnik Triestscholen

Digitaal in verbinding rond leren en ontwikkelen van anderstalige nieuwkomers

Ten gevolge van de coronacrisis ondersteunen Het Streekfonds Een Hart voor Limburg, Limburg Sterk Merk en de provincie Limburg projecten in antwoord op de specifieke noden in het…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Buurten op den buiten

Financiële steun aan bewoners in Vlaanderen die de levenskwaliteit en sociale cohesie in hun dorp of buurt met landelijk karakter willen bevorderen.

Vis mon village

Concrete projecten met een lokale participatiedynamiek die de levenskwaliteit in het dorp verbeteren en contacten en solidariteit tussen diverse bevolkingsgroepen bevorderen.

Générations Solidaires

Voor solidaire, innovatieve burgerinitiatieven die het sociale weefsel tussen de generaties versterken en die het dagelijks leven aangenamer maken.

Fondsen en filantropieformules

De Roma (Fonds Vrienden Van)

Filantropen ondersteunen projecten die experimentele muziek, theater, film en expressievormen bevorderen, propageren, organiseren en produceren.

Bee Kind

Plaatsen van een stevige omheining rond de weide van 'Bee Kind' om te vermijden dat de boerderijdieren nog uitbreken, en bouwen van een tuinhuis om daarin workshops te kunnen gev…

Begeleidingscentrum Stappen

Duurzaam renoveren van een oud klooster dat wordt gebruikt door een voorziening in de bijzondere jeugdzorg, voor activiteiten met jongeren die het moeilijk hebben in het regulier…

Press Releases

IDCity geeft drie straffe projecten van jonge Leuvenaars duw in de rug

IDCity geeft drie straffe projecten van jonge Leuvenaars een duw in de rug, dankzij steun en begeleiding van het Prins Filipfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

In den Horenbos: inspirerend burgerinitiatief voor meer natuur in de buurt

In den Horenbos : een inspirerend burgerinitiatief voor meer natuur in de buurt dat ondersteuning krijgt van Buurten op den Buiten. Minister Demir bezocht het project.

Solidair met de slachtoffers van de overstromingen

Na de overstromingen in 2021 zet de Koning Boudewijnstichting haar middelen, knowhow en netwerken graag in om de solidariteit van burgers met medeburgers te versterken.

Verhalen

Uitstel voor buurtfeest, maar niet voor leven in de buurt

Lokaal en regionaal burgerengagement

“We proberen de toon van de gesprekken positief te houden, leuk nieuws te vertellen.”
Gabriella van Grootel
Centrumleider dienstencentrum Stockheim (Dilsen-Stokkem)

Crowdfunding voor burn-outproject Roots: “Handenarbeid zet de gedachtenmolen stil

Lokaal en regionaal burgerengagement

"Elk traject zal uniek zijn. De ene heeft baat bij werken in de moestuin, de ander komt beter tot rust al wandelend in de boomgaarden."
Sofie De Valck
Initiatiefneemster Roots

Waarom de zaag van je buur niet even lenen?

Lokaal en regionaal burgerengagement

"Naast uitwisseling tussen gebruikers wil het Lendlandplatform sociale cohesie in Brussel versterken.”
Guillaume Dumont
Brusselaar geselecteerd in het kader van het programma ‘Wij zijn de toekomst’