Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek ondersteunen dat antwoorden zoekt op de grote maatschappelijke behoeften.

De vooruitgang in de geneeskunde komt niet uit de lucht gevallen: er gaan lange en dure jaren van onderzoek aan vooraf. Noeste arbeid die de deuren opent naar nieuwe therapieën die patiënten en hun omgeving ten goede komen. Dankzij de middelen die filantropen ter beschikking stellen, ondersteunt de Koning Boudewijnstichting gezondheidsonderzoek op Belgisch en Europees niveau, als aanvulling op overheidsinvesteringen en in samenwerking met publieke en private spelers.

Onze acties

  • medisch-wetenschappelijk onderzoek ondersteunen en beurzen toekennen aan toponderzoekers in verschillende gezondheidsdomeinen: zeldzame ziekten, kanker, neurologie, cardiologie, reumatologie…;
  • zich onderscheiden op het vlak van onderzoek naar zeldzame ziekten dankzij de aanzienlijke middelen van het Fonds Generet. Elk jaar kent dit Fonds een Prijs van 1 miljoen euro toe aan een toonaangevend onderzoeker;
  • ‘niche’-benaderingen ontwikkelen die niet gefinancierd worden door andere spelers, met de klemtoon op innovatie.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Onderzoek naar eetstoornissen

De diagnose, behandeling en/of follow-up op lange termijn van eetstoornissen bij kinderen en jonge volwassenen

Open

Onderzoek naar aandoeningen van de retina - Fondsen John W. Mouton Pro Retina & Marie-Claire Liénaert

Onderzoek naar aandoeningen van het netvlies en de oogzenuw

Loopt binnenkort af!

Oproep 2022 - Fonds iris-Onderzoek

Klinisch en translationeel onderzoek uitgevoerd in ziekenhuizen van het Brusselse iris-netwerk

Bekendgemaakt

Kregen steun

Cliniclowns België

Cliniclowns in het UZ Gasthuisberg

Organiseren van een wekelijks bezoek van cliniclowns aan de kinderen in het UZ Gasthuisberg,  teneinde hen (en hun gezinsleden die daar ook vaak langdurig zijn) wat hoop en aflei…

Demoucelle Parkinson Charity

Soutien à un projet prometteur dans le domaine de recherche pour la maladie de Parkinson

Opsporen van agonisten om een specifiek gen te kunnen valideren als doelwit voor de behandeling van de ziekte van Parkinson; teneinde een mogelijk preklinisch geneesmiddel te vin…

Demoucelle Parkinson Charity

Développement d'un PET tracer pour la maladie de Parkinson

Ontwikkelen van een PET-tracer voor de ziekte van Parkinson.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Research priorities

Een multistakeholder dialoog om prioriteiten in gezondheidsonderzoek te bepalen

Fonds voor onderzoek in cardio-oncologie

Steun aan translationeel en klinisch onderzoek in het domein van de cardio-oncologie.

Fondsen en filantropieformules

Research on biochemical research on cancer (Fund for)

Steun aan wetenschappelijk onderzoek naar biomedische werkingsmechanismen bij kanker

Press Releases

Vlaamse Parkinson Liga en Koning Boudewijnstichting slaan handen in elkaar voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson

27 05 2021

Om de levenskwaliteit voor mensen met parkinson te vergroten, lanceren de Vlaamse Parkinson Liga en de KBS een gezamenlijke projectoproep voor wetenschappelijk onderzoek.

KBS geeft meer dan 6,6 miljoen euro steun aan gezondheidsonderzoek - Filantropen steunen vernieuwend onderzoek naar multiple sclerose

27 04 2021

In 2020 hebben 47 Fondsen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, samen meer dan 6,6 miljoen euro toegekend voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Een miljoen euro voor hersenonderzoek bij zeldzame ziekten

25 01 2021

Prof. Dr. Pierre Vanderhaeghen ontvangt de Prijs Generet voor Zeldzame Ziekten (1 miljoen euro) voor zijn onderzoek naar de ontwikkeling van onze hersenen.

Verhalen

Hoop voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

“We zien dat dit helpt, een professional die tijdens de wachtperiode al eens luistert, die ouders zegt wat ze al kunnen doen.”
Eva Cloet
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen UZ Brussel

Hoe virussen hulpjes worden in strijd tegen zeldzame ziekten

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

“We profiteren voor gentherapie van de efficiënte mechanismen van de natuur en gebruiken virussen als transportsysteem om therapeutische genen in de cellen van de patiënt binnen te smokkelen.”
Prof. Dr. Thierry VandenDriessche
VUB

Nieuwe kijk op DNA-variaties leidt naar verklaring zeldzame ziekte

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

“We hebben aangetoond dat het loont om ook naar de varianten net voor en net na de genen te kijken.”
Prof. Eric Legius
Diensthoofd Centrum voor Menselijke Erfelijkheid UZ Leuven