Onderwijs in Federatie Wallonië-Brussel

Bijdragen tot de invoering van digitale technologie in scholen en het leiderschap van de directeurs versterken.

Het optreden van de Koning Boudewijnstichting ligt in de lijn van het Pacte d’Excellence dat van schooldirecties de spil van de hervorming maakt. Hun rol, en dan vooral de kwaliteit van hun leiderschap, zijn cruciaal om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zodat alle leerlingen kunnen slagen. De Stichting heeft ook aandacht voor de digitale transformatie van de samenleving en ijvert voor vorming over digitale technologieën voor leerlingen en leraars.

Onze acties

  • vernieuwende projecten steunen die scholen helpen te digitaliseren;
  • initiatieven ontwikkelen om de coaching van schooldirecties duurzaam te verankeren en zo hun pedagogisch leiderschap te versterken;
  • de basisopleiding van kleuterleiders versterken om rekening te houden met de uitdagingen van kansarmoede en diversiteit;
  • goede praktijken in de verf zetten en samenwerkingen stimuleren.

Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel maakt deel uit van het programma Opleiding en ontwikkeling van talenten

Projectoproepen

2022A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Appel du Fonds Rentrée Numérique

Financiële steun bieden aan secundaire scholen in de Federatie Wallonië-Brussel die een project voor de integratie van digitaal pedagogisch integratie opstarten

Open

2022B - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Institut provincial des arts et métiers IPAM

Naar participatief/interactief leren, via visuele/concrete leerpraktijken, in digitale werkplaatsen

In het beroepsonderwijs zorgen voor glasvezelverbindingen/digitale hulpmiddelen, inzetten op multidisciplinaire vaardigheden van leerlingen, coteaching via digitale technologieën…

Institut technique provincial ITP

Naar participatief/interactief leren, via visuele/concrete leerpraktijken, in digitale werkplaatsen

In het beroepsonderwijs zorgen voor glasvezelverbindingen/digitale hulpmiddelen, inzetten op multidisciplinaire vaardigheden van leerlingen, coteaching via digitale technologieën…

Institut Don Bosco

Digitale transformatie/'1 leerling = 1 computer' in Don Bosco Liège

Installeren van snelle digitale verbindingen om digitale technologie te integreren in het leerproces van studenten in het kwalificerend onderwijs, teneinde de digitale kloof te v…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Digitaal pedagogie- Steun voor EducIT vzw

Sinds 2019 heeft de Koning Boudewijnstichting de problematiek van digitaal in scholen tot een van haar prioriteiten gemaakt.

Coaching des directions d'écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles

Begeleidings - en coachingprogramma voor schooldirecteuren met als doel de leiderschapsvaardigheden van schooldirecteuren te ontwikkelen en te verbeteren.

Fondsen en filantropieformules

Ecole de tous (Fonds Vrienden van)

Filantropen ondersteunen de vzw Ecole de Tous die een aangepaste onderwijsmethode ontwerpt, promoot en verspreidt door van diversiteit een pedagogische hulpbron te maken.

Amis de l'asbl Take Off (Fonds)

Des philanthropes soutiennent des projets pour maintenir le lien social et scolaire de l'enfant malade ou accidenté et des projets pour susciter la solidarité entre tous les élèv…