Ouderen

De autonomie en de sociale inclusie van ouderen bevorderen.

De demografische evolutie, de langere levensverwachting: Europese landen zien hun bevolking verouderen. Sinds vele jaren zet de Koning Boudewijnstichting zich in voor ouderen en de kwesties die hen aanbelangen: vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorgen, dementie… Er zijn ook veel filantropen, begaan met de levenskwaliteit van ouderen, die zich engageren aan onze zijde.

Onze acties

  • geregeld peilen naar de behoeften van mensen ouder dan 60 jaar om beter te anticiperen en te antwoorden op hun behoeften;
  • investeren in de toepassing van Tubbe, een participatieve en relatiegerichte beheersaanpak voor woonzorgcentra;
  • investeren in de eerste lijn en in de levenskwaliteit van mensen die hulp en zorg nodig hebben thuis, onder wie ouderen;
  • de inrichting van woningen op maat van ouderen ondersteunen;
  • in partnerschap met andere Europese stichtingen de sociale inclusie van mensen met dementie bevorderen.

Ouderen maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Bürgerfonds Ostbelgien - de jeugd, onze toekomst

Steun van projecten die jongeren en jonge volwassenen helpen zich beter te voelen over zichzelf.

Bekendgemaakt

Marie-Thérèse De Lava & Robert Schneider (Fonds Marie-Thérèse De Lava & Fonds Robert Schneider)

Steun voor geriatrisch onderzoek

Bekendgemaakt

Woonzorgcentra waar het goed wonen en werken is : coaching voor meer participatie en autonomie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Steun voor coaching in woonzorgcentra die willen overstappen naar het Tubbe-model

Bekendgemaakt

Kregen steun

A TRAVERS LES ARTS

Amour & Sagesse

Uitgeven van een tijdschrift voor en door ouderen, met enquêtes, moppen, levensverhalen, portretten, maar ook dossiers en bijdragen van journalisten, sociologen en zorgpersoneel.

Goddelijke voorzienigheid

Opleiding en begeleiding Tubbe

Leren bekijken/accepteren van verschillen in waarden en normen in het kader van de opleiding en begeleiding bij de implementatie van het Tubbe-model binnen het WZC.

RESIDENCE LEONI

Jardin thérapeutique pour Seniors

In een WZC dat werkt volgens het Tubbemodel, aanleggen van een therapeutische tuin die ook inspeelt op de individuele noden van ouderen met dementie.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Mère Joséphine - Maison de repos et de soins Saint-Joseph

Een intergenerationele ontspanningsruimte inrichten.

Houillogne-Hanne (Fonds)

Het fonds beoogt de gezondheid en leefomstandigheden van de oudere bevolking te verbeteren, met bijzondere aandacht voor artistieke projecten.

Perano (Fonds)

Steun voor innovatieve onderzoek naar een betere levenskwaliteit van oudereen met neurodegeneratieve hersenaandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer.

Press Releases

Tien Brusselse rust- en verzorgingstehuizen lanceren zich in het Tubbe-avontuur

02 04 2021

Tien Brusselse rust- en verzorgingstehuizen lanceren zich in het Tubbe-avontuur, voor een aanpak met veel inspraak voor bewoners en medewerkers.

Senioren zijn gelukkig, maar gevoel van eenzaamheid neemt toe bij 75-plussers

15 12 2020

Verhalen

Communicatie: een sprong in het diepe voor woonzorgcentra

Ouderen

"We sturen toch om de twee weken een nieuwsbrief’, klonk het vaak. Maar voor familie die niet op bezoek mag is dat te weinig."
Mieke Vandorpe
Coach ouderenzorg

Woonzorgcentrum met kwaliteitsvisie laat zich niet overdonderen door virus

Ouderen

“We leggen de nadruk nog meer op het contact tussen bewoners onderling en met verzorgenden.”
Verantwoordelijken woonzorgcentra

Het woord is aan de senioren

Ouderen

"Het is essentieel om de banden met onze ouderen te blijven aanhalen en hen (opnieuw) een stem te geven."
Jeanne Boute
coördinatrice van de vzw À travers les Arts