Ouderen

De autonomie en de sociale inclusie van ouderen bevorderen.

De demografische evolutie, de langere levensverwachting: Europese landen zien hun bevolking verouderen. Sinds vele jaren zet de Koning Boudewijnstichting zich in voor ouderen en de kwesties die hen aanbelangen: vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorgen, dementie… Er zijn ook veel filantropen, begaan met de levenskwaliteit van ouderen, die zich engageren aan onze zijde.

Onze acties

  • geregeld peilen naar de behoeften van mensen ouder dan 60 jaar om beter te anticiperen en te antwoorden op hun behoeften;
  • investeren in de toepassing van Tubbe, een participatieve en relatiegerichte beheersaanpak voor woonzorgcentra;
  • investeren in de eerste lijn en in de levenskwaliteit van mensen die hulp en zorg nodig hebben thuis, onder wie ouderen;
  • de inrichting van woningen op maat van ouderen ondersteunen;
  • in partnerschap met andere Europese stichtingen de sociale inclusie van mensen met dementie bevorderen.

Ouderen maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Fonds Helmut Kohl – Gemeinsam mehr bewegen

Initiatieven die concrete hulp bieden aan personen met een beperking, sociaal kwetsbare personen of bejaarden in de Duitstalige Gemeenschap.

Bekendgemaakt

Marie-Thérèse De Lava & Robert Schneider (Fonds Marie-Thérèse De Lava & Fonds Robert Schneider)

Steun voor geriatrisch onderzoek

Bekendgemaakt

Kwaliteitsvol leven met Alzheimer (of dementie) in Waals-Brabant

Het Fonds wenst de levenskwaliteit van personen met Alzheimer (of gelijkaardige aandoening) en hun naasten te verbeteren in Waals-Brabant.

Open

Kregen steun

Maison de repos Home Saint Jean-Baptiste

Jardin partagé et intergénérationnel

De gedeelde tuin van het woonzorgcentrum heraanleggen: betere paden, plantsoenen met allerlei bloemen, rustplaatsen met banken en rotonde, petanquebaan, moestuin/aangepaste serre…

Elikya c/o Filles de la Charité

Aide aux personnes âgées

Helpen van ouderen die het financieel moeilijk hebben, en betalen van hun medische kosten en het vervoer naar ziekenhuizen, evenals aankopen en herstellen van dure apparaten.

Réseau de Santé du Vieux Ste Anne

Réseau Santé du Vieux Sainte-Anne asbl - Rapport annuel 2019

Organiseren en aanmoedigen van buurtsolidariteit om kansarme ouderen te helpen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Eudomos (Fonds)

Het Fonds Eudomos steunt initiatieven ten behoeve van senioren in Oost-België.

Elie Cantiniau (Fonds)

Verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners van woonzorgcentra in Anderlues, met bijzondere aandacht voor zorg, voeding en vrijetijdsbesteding.

Hélène en Georges Servais-Renier (Fonds)

Vooral steun voor projecten rond infrastructuur (met uitzondering van vastgoedwerken), animatie en sociale bijstand voor bewoners van het rusthuis Maison Françoise Schervier in E…

Press Releases

Tien Brusselse rust- en verzorgingstehuizen lanceren zich in het Tubbe-avontuur

02 04 2021

Tien Brusselse rust- en verzorgingstehuizen lanceren zich in het Tubbe-avontuur, voor een aanpak met veel inspraak voor bewoners en medewerkers.

Senioren zijn gelukkig, maar gevoel van eenzaamheid neemt toe bij 75-plussers

15 12 2020

Verhalen

Communicatie: een sprong in het diepe voor woonzorgcentra

Ouderen

"We sturen toch om de twee weken een nieuwsbrief’, klonk het vaak. Maar voor familie die niet op bezoek mag is dat te weinig."
Mieke Vandorpe
Coach ouderenzorg

Het woord is aan de senioren

Ouderen

"Het is essentieel om de banden met onze ouderen te blijven aanhalen en hen (opnieuw) een stem te geven."
Jeanne Boute
coördinatrice van de vzw À travers les Arts

Woonzorgcentrum met kwaliteitsvisie laat zich niet overdonderen door virus

Ouderen

“We leggen de nadruk nog meer op het contact tussen bewoners onderling en met verzorgenden.”
Verantwoordelijken woonzorgcentra