Personen met een beperking

De levenskwaliteit en de inclusie van personen met een beperking en hun omgeving verbeteren.

Huisvesting, werk, toegankelijkheid… Er is nog een lange weg te gaan voor personen met een beperking de plaats in de samenleving hebben waar ze recht op hebben. De Koning Boudewijnstichting vecht voor gelijkheid en tegen negatieve voorstellingen over handicap in de samenleving.

Onze acties

  • initiatieven op het terrein steunen die personen met een beperking helpen volwaardig te participeren aan de samenleving en hun levenskwaliteit en die van hun omgeving verbeteren;
  • informeren en sensibiliseren over kwesties die verband houden met handicap (respijtzorg voor gezinnen, tewerkstelling, brussen, jongeren met een beperking…);
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van personen met een beperking en hun naasten.

Personen met een beperking maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Inspelen op de behoefte aan respijt van de ouders van kinderen met een beperking

Inspelen op de behoefte aan respijt van de ouders van kinderen met een beperking

Bekendgemaakt

Fonds Helmut Kohl – Gemeinsam mehr bewegen

Initiatieven die concrete hulp bieden aan personen met een beperking, sociaal kwetsbare personen of bejaarden in de Duitstalige Gemeenschap.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Comprendre et Parler

Installeren van glasvezel voor optimale communicatie via nieuwe technologieën

In het Centrum voor dove/slechthorende patiënten/begunstigden, inspelen op technologische mogelijkheden: telecommunicatie in gebarentaal, e-gezondheidszorg, communicatieplatforms…

C-H-S

Un site internet pour et par les sourds (Adaptation de notre site internet au public sourd)

De CHS-website verbeteren en aanpassen voor en door doven, in het kader van de inclusie van mensen met een beperking. 

L'Essentiel

L’Essentiel asbl. Espace de vie et d’ouverture sur le handicap

Steunen van een dagcentrum (crèche, winkel, table d'hôte, opleidingen), respijtzorgcentrum en plek voor intergenerationele ontmoetingen tussen mensen met/zonder beperkingen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

De Genereuzen

De Genereuzen wil concreet bijdragen tot een echte inclusieve samenleving waar mensen met én zonder beperking samen wonen, leven, studeren en werken.

Fondsen en filantropieformules

Arche de Marie (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw L'Arche de Marie die voor personen met een beperking een familiaal dagcentrum organiseert, begeleidt en bestuurt.

Steunfonds Toontjeshuizen

Een eigen woon- en leefomgeving van aangepaste en uitgebate huizen helpen creëren voor volwassen mensen met een beperking waarin hun kwaliteit van leven centraal staan.

Verhalen

Grote wonderen doen voor kleine projecten

Personen met een beperking

“Een projectrekening is een handige formule voor kleinschalige projecten die tastbaar en voelbaar zijn voor onze schenkers.”
Koen Dalle
Viro

Vrienden voor het leven

Personen met een beperking

"Minstens even belangrijk als de middelen is het gevoel dat buitenstaanders ons met die giften tonen dat ons werk belangrijk is.”
Steven hazenboschdirecteur Revalidatiecentrum Pulderbos

Geen respijt voor ouders van een kind met een beperking

Personen met een beperking

“Je wordt veerkrachtiger als je weet dat er back-up is.”
Inge Noyez
moeder van Merle die autisme heeft