Personen met een beperking

De levenskwaliteit en de inclusie van personen met een beperking en hun omgeving verbeteren.

Huisvesting, werk, toegankelijkheid… Er is nog een lange weg te gaan voor personen met een beperking de plaats in de samenleving hebben waar ze recht op hebben. De Koning Boudewijnstichting vecht voor gelijkheid en tegen negatieve voorstellingen over handicap in de samenleving.

Onze acties

  • initiatieven op het terrein steunen die personen met een beperking helpen volwaardig te participeren aan de samenleving en hun levenskwaliteit en die van hun omgeving verbeteren;
  • informeren en sensibiliseren over kwesties die verband houden met handicap (respijtzorg voor gezinnen, tewerkstelling, brussen, jongeren met een beperking…);
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van personen met een beperking en hun naasten.

Personen met een beperking maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Inspelen op de behoefte aan respijt van de ouders van kinderen met een beperking

Inspelen op de behoefte aan respijt van de ouders van kinderen met een beperking

Open

Fonds Jan Filliers. Oproep lente 2022

Steun aan slachtoffers van een ongeval met blijvend letsel

Open

Fonds Emilie Leus (individuen). Lente 2022

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

Kregen steun

Mariasteen - Hotel Middelpunt

Thuiswerk voor personen met ASS in de ondersteunende diensten van Mariasteen

Aanbieden van thuiswerk aan mensen met ASS in de ondersteunende diensten (boekhouding, IT) van het maatwerkbedrijf Mariasteen, teneinde te onderzoeken hoe deze mensen kunnen word…

Autimatic C.V.

Autimatic: een innovatief telewerk concept voor mensen met ASS

Verstrekken van innovatieve telewerkjobs aan mensen met ASS, met productief werk in de eigen omgeving, met coaching en training via een platform, in disciplines die aansluiten bi…

Fondation SUSA

Fabriquer des klumets pour développer l'esprit d'entreprise des personnes présentant un Trouble du Sprectre de l'Autisme

Inschakelen van mensen met ASS bij het maken van 'klumets' (ecologische aanstekers), een volwaardige beroepsactiviteit, om bij te dragen tot hun ondernemingszin en tot het ontwik…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

De Genereuzen

De Genereuzen wil concreet bijdragen tot een echte inclusieve samenleving waar mensen met én zonder beperking samen wonen, leven, studeren en werken.

Fondsen en filantropieformules

Jacqueline en André Fardeau-Godeaux (Fonds)

Steun aan verenigingen die onthaal- en verblijfsprojecten of activiteiten organiseren die aangepast zijn aan volwassenen met een handicap, en uitgaan van solidariteit en onderlin…

Hibiscus (Fonds)

Steun aan projecten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Steun aan projecten voor West-Vlaamse kinderen met kanker. Steun bij noodsituaties in België of were…

Bijs (Fonds Vrienden van)

Filantropen ondersteunen projecten die een kleinschalige, collectieve woonvorm met verstrekking van de nodige zorg en dagbesteding helpen uit te bouwen voor jongeren met een bepe…

Verhalen

Vrienden voor het leven

Personen met een beperking

"Minstens even belangrijk als de middelen is het gevoel dat buitenstaanders ons met die giften tonen dat ons werk belangrijk is.”
Steven hazenboschdirecteur Revalidatiecentrum Pulderbos

Geen respijt voor ouders van een kind met een beperking

Personen met een beperking

“Je wordt veerkrachtiger als je weet dat er back-up is.”
Inge Noyez
moeder van Merle die autisme heeft

Van iets waardeloos iets kostbaars maken

Personen met een beperking

“Het is niet evident voor mensen met ASS om een eigen zaak te beginnen. Jill heeft die moed, wij willen dat ondersteunen en belonen.”
Dirk Rombaut
Passwerk cvba, oprichter Fonds ICT Community for ASD