Roerend erfgoed

De belangstelling voor de bescherming van roerend erfgoed stimuleren.

Beeldhouwwerken, schilderijen, decoratiestukken… Allemaal meesterwerken die getuigen van ons rijke erfgoed. De Koning Boudewijnstichting zet zich in voor de bescherming van betekenisvolle werken van ons roerend erfgoed om die te bewaren voor toekomstige generaties, via aankopen en schenkingen. Het Erfgoedfonds, dat beheerd wordt door de Stichting, maakt meer dan 25.000 werken en duizenden historische documenten toegankelijk, tentoongesteld in publieke collecties in het hele land. Verzamelaars die hun collecties in stand willen houden en de zichtbaarheid ervan garanderen, vinden in de Stichting een betrouwbare en nauwgezette partner, die luistert naar hun behoeften.

Onze acties

  • de collectie van het Erfgoedfonds in België en in Europa ontsluiten, via de beurs BRAFA, tentoonstellingen, publicaties, digitale communicatie…;
  • steun aan projecten van musea en verenigingen actief op het vlak van erfgoed voor aankopen, restauraties, publicaties en opleidingen;
  • bevorderen van filantropie van mecenassen en verzamelaars;
  • vernieuwende projecten uitvoeren met Belgische en buitenlandse partners.

Roerend erfgoed maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

David-Constant (Fonds David-Constant) - Erfgoed

Steun aan projecten voor de restauratie en conservatie van roerend erfgoed dat het cultuurrijke verleden van Luik toont.

Open

Lemay (Fonds Claire et Michel Lemay)

Projecten die een onmiskenbare impact hebben op de sociaaleconomische ontwikkeling van Picardisch Wallonië. Trefwoorden zijn: creativiteit, vernieuwing, competenties en perspecti…

Bekendgemaakt

Courtin-Bouché (Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché)

Het Fonds helpt bij de aankoop, conservatie, restauratie en valorisatie van kunstwerken van Belgische kunstenaars van alle tijden, met uitzondering van hedendaagse kunstenaars.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Inez Houben

De corrosiesnelheid van historische Noordzeewrakken

Modelleren van de corrosiesnelheid van historische scheepswrakken op de bodem van de Noordzee om op basis van de resultaten adequate beschermingsmaatregelen voor te stellen en om…

ULiège - Département des Sciences historiques, Service d'Histoire de l'Art du Moyen Âge

Le "Feuillet Wittert" (ULiège Library, ms. 2613) : sauvegarde, étude et valorisation d’un témoin remarquable de l’enluminure mosane du XIIe siècle

Als voorbereiding op het restaureren in 2020 van het Wittert-manuscript (uit de 12de eeuw, ULiège Library), archeometrisch analyseren van de 2 miniaturen, om het gebruikte palet …

Commission du sous-sol archéologique

TeMAT - De la Terre au Métal : Approvisionnements et organisation d’un ATelier médiéval du travail du cuivre à Bruxelles (15e siècle)

Uitrusten en organiseren van een middeleeuws koperwerkatelier (TeMAT) in Brussel, om de vuurvaste grond die daar werd gebruikt in de 15de eeuw, archeometrisch te onderzoeken en t…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Erfgoedfonds

Sinds 1988 zet het Fonds zich in om kunstwerken in België te houden, te conserveren en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Aangekochte werken en documenten worden…

Fondsen en filantropieformules

Fondation belge pour le patrimoine automobile et moto (Fonds)

De Automobielstichting kan als enige in België giften rond autopatrimonium ontvangen. Ze wil vermijden dat waardevolle Belgische collecties versnipperd geraken en promoot dit pat…

Marcel Van Rooy - Elise De Smet (Fonds)

Aankoop, conservatie en valorisatie van kunstwerken in faience en porselein, in Belgische musea die befaamd zijn voor hun keramiekcollecties.

Vrienden van het Rops Museum (Fonds)

Steun aan projecten van het Félicien Ropsmuseum in Namen: aankopen, bewaring en digitalisering van werken, educatieve activiteiten en culturele bemiddeling

Press Releases

Wereldberoemd altaarstuk gerestaureerd

27 04 2021

De restauratie van het Sint-Jorisretabel van Jan Borman II, met steun van het Fonds René en Karin Jonckheere, is afgerond.

Drie gerestaureerde werken voor vernieuwd STAM Gent

15 01 2021

Drie werken voor het vernieuwde erfgoedmuseum STAM-Stadsmuseum Gent kregen een restauratie dankzij de tussenkomst van het Fonds Bollens en het Fonds Courtin-Bouché.

Verhalen

De man met de hamer: Sam Matthijs volgt opleiding tot kunstsmid

Roerend erfgoed

"Ik wil unieke objecten maken, geen serieproducten die je in elke winkel kan kopen."
Sam Matthijs
Kunstsmid in opleiding, bursaal Platform voor Opleiding en Talent

Filantroop laat werk van Memling terugkeren naar Brugge

Roerend erfgoed

“Brugge is voor mij een zeldzame schat. Dat speelde mee in mijn besluit om dit stuk uit mijn collectie te laten terugkeren naar Brugge.”
Bill Middendorf
Schenker

Archief Goffinet werpt licht op Belgisch koloniaal verleden

Roerend erfgoed

“Dankzij de interventie van het Erfgoedfonds konden we archieven met een grote historische waarde verwerven die nog echo’s hebben tot in het heden.”
Olivier Defrance
Historicus, auteur van de inventaris van het archief Goffinet