Roerend erfgoed

De belangstelling voor de bescherming van roerend erfgoed stimuleren.

Beeldhouwwerken, schilderijen, decoratiestukken… Allemaal meesterwerken die getuigen van ons rijke erfgoed. De Koning Boudewijnstichting zet zich in voor de bescherming van betekenisvolle werken van ons roerend erfgoed om die te bewaren voor toekomstige generaties, via aankopen en schenkingen. Het Erfgoedfonds, dat beheerd wordt door de Stichting, maakt meer dan 25.000 werken en duizenden historische documenten toegankelijk, tentoongesteld in publieke collecties in het hele land. Verzamelaars die hun collecties in stand willen houden en de zichtbaarheid ervan garanderen, vinden in de Stichting een betrouwbare en nauwgezette partner, die luistert naar hun behoeften.

Onze acties

  • de collectie van het Erfgoedfonds in België en in Europa ontsluiten, via de beurs BRAFA, tentoonstellingen, publicaties, digitale communicatie…;
  • steun aan projecten van musea en verenigingen actief op het vlak van erfgoed voor aankopen, restauraties, publicaties en opleidingen;
  • bevorderen van filantropie van mecenassen en verzamelaars;
  • vernieuwende projecten uitvoeren met Belgische en buitenlandse partners.

Roerend erfgoed maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Lemay (Fonds Claire et Michel Lemay)

Projecten die een onmiskenbare impact hebben op de sociaaleconomische ontwikkeling van Picardisch Wallonië. Trefwoorden zijn: creativiteit, vernieuwing, competenties en perspecti…

Bekendgemaakt

David-Constant (Fonds David-Constant) - Erfgoed

Steun aan projecten voor de restauratie en conservatie van roerend erfgoed dat het cultuurrijke verleden van Luik toont.

Bekendgemaakt

Fonds Jean-Jacques Comhaire - Prijs Jean-Jacques Comhaire 2022

Prijs voor jonge onderzoeker (max. 35 jaar) die vernieuwend werk heeft verricht op het gebied van archeometrie.

Open

Kregen steun

Société Archéologique de Namur

Acquisition du matériel nécessaire à la conservation de la collection de médailles du Fonds des médailles de Michel Demoortel

Metalen ladekasten met vilt aankopen om de medaillecollectie van Michel Demoortel te conserveren, toegankelijk te maken voor onderzoekers en te exploiteren in tentoonstellingen.

BAL-Musée des Beaux-Arts Liège

Restauration d'un série d'oeuvres de l'école liégeoise du XVIIème siècle conservées dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Liège: Phase 2

Restaureren van minder bekende werken van de Luikse School (17de eeuw) van het Luikse Museum van Schone Kunsten, om ze stilistisch grondig te kunnen bestuderen.

Musée des Beaux-Arts de Liège

Restauration d'un série d'oeuvres de l'école liégeoise du XVIIème siècle conservées dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Liège

Restaureren van werken van de Luikse school (17de eeuw), die een belangrijke plaats bekleden in het Musée des Beaux-Arts de Liège (BAL); naast regelmatig tentoongestelde werken g…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Erfgoedfonds

Sinds 1988 zet het Fonds zich in om kunstwerken in België te houden, te conserveren en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Aangekochte werken en documenten worden…

Fondsen en filantropieformules

Thomas Neirynck (Fonds)

Promotie van de abstracte kunst uit de tweede helft van de 20ste eeuw in België door de conservatie en het tentoonstellen van de waardevolle collectie 'Thomas Neirynck'.

Sint-Lambertus Stichting (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van de Fondation Saint-Lambert rond het behoud en de promotie van het Luiks religieus en cultureel, materieel en immaterieel erfgoed.

Cultuurcentrum Strombeek (Fonds Vrienden van)

Filantropen ondersteunen projecten van de vzw Cultuurcentrum Strombeek dat een kwaliteitsvol beeldend kunstenprogramma brengt zoals tentoonstellingen, lezingen, performances, …

Press Releases

Van een skelet van een prehistorisch dier tot een meesterwerk van Wolfers: de KBS toont op BRAFA absolute must-sees

13 06 2022

Op de BRAFA 2022 stelt de KBS enkele absolute must-sees voor, waaronder het skelet van een prehistorische neushoorn en een iconisch werk van Wolfers.

Tentoonstelling ‘Reizen | Landschappen - Christian Dotremont’

10 06 2022

Met de tentoonstelling 'Reizen |Landschappen - Christian Dotremont' brengt KBS een artistiek eerbetoon aan de kunstenaar Christian Dotremont aan de hand van foto's van Georges A.…

De bezwerende Medusa van Wolfers voor altijd bewaard

11 02 2022

De bezwerende Medusa van Philippe Wolfers is voor altijd bewaard dankzij het Erfgoedfonds. Binnenkort kunt u ze bewonderen in het Museum Kunst & Geschiedenis te Brussel.

Verhalen

‘De Wonderbare Visvangst’ hersteld in zijn oorspronkelijke glorie

Roerend erfgoed

“Er is maar een beperkt aantal schilderijen waarvoor Rubens een directe opdracht kreeg voor een specifieke kerk. Dit is er een van.”
Wim Hüsken
projectleider van de restauratie

De man met de hamer: Sam Matthijs volgt opleiding tot kunstsmid

Roerend erfgoed

"Ik wil unieke objecten maken, geen serieproducten die je in elke winkel kan kopen."
Sam Matthijs
Kunstsmid in opleiding, bursaal Platform voor Opleiding en Talent

Archief Goffinet werpt licht op Belgisch koloniaal verleden

Roerend erfgoed

“Dankzij de interventie van het Erfgoedfonds konden we archieven met een grote historische waarde verwerven die nog echo’s hebben tot in het heden.”
Olivier Defrance
Historicus, auteur van de inventaris van het archief Goffinet