Vraag steun

Reageren op een projectoproep

U zoekt (financiële) steun om een project van algemeen nut te realiseren als individu of als organisatie in België of in het buitenland?

Reageer op een van onze projectoproepen. De Koning Boudewijnstichting steunt burgers en organisaties die zich inzetten voor de samenleving op vele domeinen (gezondheid, armoedebestrijding, leefmilieu, erfgoed…) in België en internationaal. 

Giften inzamelen

U zoekt een efficiënte manier om giften in te zamelen als organisatie die zich inzet voor het algemeen belang in België en/of internationaal?

De Koning Boudewijnstichting helpt u in alle transparantie giften in te zamelen bij uw sympathisanten in België, Europa en internationaal (Verenigde Staten, Canada, Azië…). Uw project krijgt meer zichtbaarheid en uw schenkers genieten fiscale voordelen.

Zoek een oproep die bij uw project past

Projectoproepen die bijna afgesloten zijn

Fonds Benevermedex - Assure your future

Steun aan wetenschappelijk onderzoek in het domein van de private verzekeringen ten behoeve van slachtoffers van ongevallen

Loopt binnenkort af!

Jong getalenteerden in erfgoedberoepen - 2022

Opleiding in een ambachtelijk meesterschapscentrum of bij een buitenlandse meester, voor ambachtslui (20-45j) die werken op historische sites of in erfgoedberoepen.

Loopt binnenkort af!

Dieter (Fonds ) - 2022

Financiële steun en coaching voor kanszoekende jongeren die hogere studies willen volgen, in eerste instantie jongeren uit de jeugdhulp en pleegzorg.

Open

Welke formule om giften in te zamelen?

Er zijn verschillende filantropische formules om giften in te zamelen voor uw project. Wij staan ter beschikking om ze aan te passen aan uw behoeften en wensen.

Verhalen
Engagement dat inspireert!

In Bohan waken schapen en mensen over de natuur

“Lokale actie brengt sterke en duurzame verandering op gang.”
Brieuc Van Damme
Afgevaardigd bestuurder KBS

"Alle jongeren zijn welkom. Dat is de kracht van Homie"

Huisvesting

"Veel officiële instanties sluiten de deuren voor jongeren met een multiproblematiek. Hier zijn ze welkom. Voor mij maakt het niet uit wat iemand heeft meegemaakt."
Musti Önlen
bezieler vzw Homie