Wereldwijde filantropie

Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor het algemeen belang op meerdere continenten.

Filantropen die actief willen zijn op meerdere continenten vinden in de Koning Boudewijnstichting een uitgelezen partner, die bereid is haar expertise en filantropische infrastructuur ter beschikking te stellen.

Myriad, de samenwerking tussen de Koning Boudewijnstichting, haar filialen in Noord-Amerika en Give2Asia is daarbij een echte troef. Dit partnerschap faciliteert grensoverschrijdende giften over de vijf continenten heen en de samenwerking tussen verschillende internationale filantropische structuren:

Filantropen en schenkers hebben zo meer geografische opties en een breed netwerk van organisaties zonder winstoogmerk om te steunen, naast kwaliteitsvolle filantropische diensten en advies.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die projecten van algemeen belang op meerdere continenten willen ondersteunen;
  • organisaties van het maatschappelijke middenveld ondersteunen die giften willen inzamelen op meerdere continenten.

Wereldwijde filantropie maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie over de filantropische formules.

Projectoproepen

Oproep Beurzen 2021 Fonds Elisabeth en Amelie

Beurzen voor buitenlandse studenten in een masteropleiding, om in een ontwikkelingsland stage te lopen ivm duurzaam waterbeheer. Beurzen uitgereikt door het Fonds Elisabeth &…

Bekendgemaakt

UCB Community Health Fund - Call for Research Projects

Inzicht in de middellange- en langetermijneffecten van de COVID-19-pandemie op de gezondheid van jongeren uit de meest kwetsbare gemeenschappen

Bekendgemaakt

UCB Community Health Fund - Oproep Ondersteunende Projecten

Focus op projecten voor de geestelijke gezondheid van jongeren (15 tot 24 jaar) uit de meest kwetsbare gemeenschappen in nasleep van de COVID-19-pandemie.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Dokters van de wereld België

Mitigate Health and Psychosocial Risks of Covid19 to most Vulnerable and Isolated Youth in Greece

Verminderen van de gezondheids- en psychosociale impact van de gevaren van covid-19 op het dagelijkse leven van 3 verschillende doelgroepen in Griekenland: kwetsbare, geïsoleerde…

African European Centre for Investment & Trade (AECIT)

A new narrative about Africa-Europe interactions

De eeuwenoude relatie tussen Afrika en Europa onderwerpen aan een multidisciplinair onderzoek, om een nieuw discours op te bouwen, dat steunt op een brede consensus.

SOS Faim – SOS Hunger

Gestion durable de l’eau et de la fertilité des sols dans la région de Louga au Sénégal

Dorpsgemeenschappen bewust maken van duurzaam waterbeheer, en boeren via toegang tot water ondersteunen om hun proefvelden vruchtbaarder te maken, als referentie voor hun buren.

Fondsen en filantropieformules

Elisabeth en Amelie (Fonds)

Betere toegang tot water in de landen van het Zuiden. Mobiliteitsbeurzen voor studenten uit het Zuiden die in België komen studeren.

Bernard Thys: Intergenerationele projecten (Fonds)

Steunen van intergenerationele, multiculturele projecten voor jongeren die het moeilijk hebben, in België en in landen in ontwikkeling.

UCB Societal Responsibility Fund (Bedrijfsfonds)

Steun voor initiatieven die de bewustwording over epilepsie verhogen, de diagnosecapaciteit verbeteren, en die de ziekte beter aanvaardbaar maken .