We zetten ons in voor het algemeen belang, van bij u in de buurt in België tot elders in Europa, Afrika en de wereld.

Projectoproepen

Fonds Benevermedex - Assure your future

Steun aan wetenschappelijk onderzoek in het domein van de private verzekeringen ten behoeve van slachtoffers van ongevallen

Loopt binnenkort af!

Jong getalenteerden in erfgoedberoepen - 2022

Opleiding in een ambachtelijk meesterschapscentrum of bij een buitenlandse meester, voor ambachtslui (20-45j) die werken op historische sites of in erfgoedberoepen.

Loopt binnenkort af!

Dieter (Fonds ) - 2022

Financiële steun en coaching voor kanszoekende jongeren die hogere studies willen volgen, in eerste instantie jongeren uit de jeugdhulp en pleegzorg.

Loopt binnenkort af!

Zoek een oproep die bij uw project past

Verhalen
Engagement dat inspireert!

In Bohan waken schapen en mensen over de natuur

Bescherming van milieu en biodiversiteit

“Lokale actie brengt sterke en duurzame verandering op gang.”
Brieuc Van Damme
Afgevaardigd bestuurder KBS

"Alle jongeren zijn welkom. Dat is de kracht van Homie"

Huisvesting

"Veel officiële instanties sluiten de deuren voor jongeren met een multiproblematiek. Hier zijn ze welkom. Voor mij maakt het niet uit wat iemand heeft meegemaakt."
Musti Önlen
bezieler vzw Homie

Zelf genezen door vrede te bouwen voor iedereen

KBF Afrika Prijs

"Vrede is zoveel meer dan wapens die zwijgen."
Ilwad Elman
Elman Peace

Publicaties en cijfers

Uw filantropisch engagement

Wenst u vorm geven aan uw engagement ?

Het Centrum voor Filantropie werkt voor u een regeling op maat uit. Onze soepele formules leiden tot een maximale impact, terwijl u de regie in handen houdt.

"Filantropie is niet alleen een zaak van grote vermogens. We kunnen ons allemaal inzetten voor het algemeen belang.”
Peter Piot
erevoorzitter van de Koning Boudewijnstichting