Circulaire economie

Betrouwbare gegevens, een gedeelde visie, samenwerking en innovatie bevorderen opdat grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruikt worden.

Grondstoffen efficiënter gebruiken, afval vermijden en hergebruik en recycling stimuleren: dat zijn de uitgangspunten van de circulaire economie. De Koning Boudewijnstichting engageert zich in de transitie naar een circulaire economie door een gedeelde visie uit te werken, innovatie en coalities van spelers te ondersteunen en relevante gegevens ter beschikking te stellen.

Onze acties

  • de bestaande en potentiële tewerkstelling in de circulaire economie (barometer, indicatoren, studies…) analyseren;
  • vernieuwende projecten steunen die banen, beroepen en competenties versterken in arbeidsintensieve sectoren (bouw, upcycling, repair…);
  • de transitie naar circulaire wijken, plattelandsgebieden en steden ondersteunen;
  • het begrip van de uitgangspunten en de succesfactoren van innovatie bij het benutten van afval uit de voedselverwerkende industrie bevorderen.

Circulaire economie maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

Oproep Fonds Harzé voor projecten in het onderwijs rond innovatieve recyclagetechnieken

Oproep Fonds Harzé voor projecten in het onderwijs rond innovatieve recyclagetechnieken

Open

2022 Fonds Ernest Solvay - Lenteselectie

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Open

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer: oproep projecten met regionale focus voor meer circulariteit voor textiel, voedsel of renovatie/wijkrenovatie - 2022

Ondersteuning van regionale projecten over textiel, voedsel of (wijk)renovatie, die bijdragen tot de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving.

Open

Kregen steun

Studio AMA

Studio AMA - sociale tewerkstelling verwerkt textiele reststromen tot ethische kledij

Verwerken van kleren/afval van de lokale textielindustrie tot grondstoffen en deze, in het kader van een circulair, verantwoord alternatief binnen de modesector, met aangepaste o…

Klimplant

Klimaatstraat

Buurtbewoners een jaar lang begeleiden om hun straat/buurt/huis klimaatvriendelijker te maken en er indien mogelijk dé klimaatstraat van Antwerpen van te maken; de vereniging 'Kl…

Woonpunt Schelde-Rupel

Stappenplan haalbaarheid warmtenet met geothermie in sociale woonwijken, casus Schrijverswijk in Zwijndrecht.

Onderzoeken of het, in het kader van het grootschalig moderniseren van de energievoorziening van woonwijken, haalbaar is om in een sociale woonwijk in Zwijndrecht een warmtenet m…

Fondsen en filantropieformules

Duurzaam Materialen- en Energiebeheer (Fonds)

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer steunt projecten in Vlaanderen die voor een meer circulaire, duurzame omgang met materialen en energie zorgen.

ING voor een meer Circulaire Economie (Fonds)

Bijdragen tot de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen door ondersteuning te bieden aan mensen die hun vaardigheden en beroep uitoefenen in het kader van de circulaire econo…

La Bourrache

Volledig herbekijken van de irrigatie-infrastructuur teneinde, ook in tijden van klimaatopwarming, te beschikken over voldoende water om kwaliteitsvolle biologische groenten te t…

Press Releases

Beroepen in de circulaire economie versterken

Het ING-Fonds voor een meer Circulaire Economie ondersteunt 11 vernieuwende projecten die zo efficiënt mogelijk omspringen met grondstoffen én banen creëren, voor een totaal van …

Naar beter grondstoffengebruik in voeding, textiel en bouw: steun voor drie innovatieve projecten

Naar een beter grondstoffengebruik in voeding, textiel en bouw: steun voor drie innovatieve projecten van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer.

Verhalen

Repareren kan je leren

Circulaire economie

“Ik ben al een paar maanden thuis van mijn werk en voel dat ik nood heb om bij te leren en terug iets te doen, liefst met mijn handen.”
Michiel
Cursist bij MAAKbar

Jongeren nemen een sprong in het diepe

Circulaire economie

“Dit project leerde jongeren hoe de circulaire economie helpt te besparen op kostbare hulpbronnen zoals water en hoe je op een vernieuwende manier kan bouwen.”
Philippe Van Ginderdeuren
Coördinator van CDR Construction