Dierenwelzijn

Aandacht voor de maatschappelijke rol van (huis)dieren en voor dierenwelzijn.

De gunstige effecten van dieren op groot en klein zijn al lang bewezen: door contact met dieren voelen mensen zich beter in hun vel, gelukkiger en gezonder. Ook dierenwelzijn krijgt meer aandacht van de samenleving. Een thema waar ook de Koning Boudewijnstichting gevoelig voor is.

Onze acties

  • projecten steunen die het contact tussen mens en dier bevorderen bij bepaalde doelgroepen;
  • vernieuwende oplossingen voorstellen aan filantropen die dierenwelzijn willen bevorderen.

Dierenwelzijn maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Kregen steun

Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux

Accueillir, soigner, relâcher les oiseaux et animaux en détresse dans notre Centre de Soins de la Faune Sauvage de Bruxelles - Informer et sensibiliser le public à la protection des oiseaux et de la faune sauvage

Opvangen, verzorgen en terug loslaten van vogels en dieren in nood, in het Zorgcentrum voor vogels en dieren in het wild in Brussel; voorlichten en sensibiliseren van het publiek…

Fondsen en filantropieformules