Cultuursites

Het behoud van landschappen en cultuursites bevorderen.

Landschappen en hun ecologische integriteit beschermen: dit is een opdracht voor de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met de experten en de spelers op het terrein. Wij komen in actie op vraag van de eigenaars die ons hun domein toevertrouwen zodat het behouden blijft.

Onze acties

  • projecten ontwikkelen voor de bescherming van landschappelijke sites met een culturele waarde die beschouwd worden als ‘natuurmonumenten’;
  • de filantropie van mecenassen bevorderen.

Cultuursites maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Fonds Suzanne en Louise Matelart - Projectoproep 2022

Steun voor de opwaardering van de openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de inrichting en renovatie van publieke plaatsen en de installatie van kunstwerken.

Open

Matelart (Fonds Suzanne en Louise Matelart: projectoproep)

Steun aan 19 gemeentebesturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de renovatie of aanleg van kleinschalige publieke ruimtes die kwaliteit, gezelligheid en kunstwerken com…

Bekendgemaakt

Matelart (Fonds Suzanne en Louise Matelart: projectoproep)

Steun aan 19 gemeentebesturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de renovatie of aanleg van kleinschalige publieke ruimtes die kwaliteit, gezelligheid en kunstwerken com…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Maison de Jeunes le Bunker

Colormonbanc

Alle zitbanken in de Vriendschapswijk (Sint-Stevens-Woluwe) opleuken via verschillende artistieke technieken, om de wijkbewoners het gevoel te geven thuis te zijn in hun onmiddel…

Musée René Magritte Museum

L'Art abstrait au pas de la porte : une invitation à franchir le seuil d'un musée bruxellois

Verfraaien van de straat en projecteren van een kleurrijke geometrische compositie op de stoep voor het eerste museum voor abstracte kunst in België (Jette).

Natuurpunt afd. De Wielewaal

Herbebossingsproject op een oppervlakte van 1,6 ha in de Brede-Zeyp, één van de bossen die deel uitmaken van het Waverwoud

Natuurgebied (in het Waverwoud) in Lier, herbebossen met 2 bostypes: mantelzoomvegetatie (met o.a. Hazelaar, Wilde Lijsterbes) en een heus bos (Zomereik, Haagbeuk, Zoete Kers).

Fondsen en filantropieformules

Abbaye du Val-Dieu (Projectrekening)

Renovatie van het dak van het noviciaat van de abdij van Val-Dieu in Aubel.

Brussel - Musée René Magritte Museum (Projectrekening)

Opening van een museum in het gebouw naast het huis van Magritte in de Esseghemstraat 137 om de rijke verzameling abstracte werken van Magritte te presenteren.

Fondation privée "Emile Legros" - Wépion (Projectrekening)

Aanpassingen doen in het Fort van Saint-Héribert (nooduitgangen, aanleggen van bermen en een rolbrug) om rondleidingen voor bezoekers aangenamer en efficiënter te maken.

Press Releases

Verfraaiing van de openbare ruimte in Brussel: 10 jaar Fonds Matelart

26 08 2021

Sinds 10 jaar ondersteunt het Fonds Suzanne en Louise Matelart projecten voor het verfraaien en herinrichten van kleine openbare ruimtes, om ze gezelliger of mooier te maken.

Huis Delsart wordt dé plek voor vrouwelijk meesterschap in Leuven

24 06 2021

Het Huis Delsart in Leuven, nagelaten aan de Stichting, wordt een huis waar excellente maaksters een plaats krijgen, met een eigen werkplek, atelier en/of verkoopplaats.

Het domein van Freÿr: een voorbeeldige restauratie van het erfgoed en zijn omgeving

Het Domein van Freÿr onderging een unieke restauratie, waarin architecturaal erfgoed, ecologie en lokale economie met elkaar samengaan, met steun van het Fonds Laubespin Lagarde.

Verhalen

Liefdesbrief aan het industriële hart van Duitsland

Cultuursites

“Meneer Bartholomé vond dat de interessantste projecten in Duitsland lagen. Hij wist goed wat hij wilde.”
Eredirecteur KBS Dominique Allard

Moeras in Groothertogdom Luxemburg beschermd dankzij het Fonds Amélie

Cultuursites

“Het moerasgebied Corneysmillen is een van de meest bedreigde biotopen. Het is belangrijk om het te beschermen.”
Kevin Jans
Natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur