Kwaliteit van zorg

Investeren in kwaliteitsvolle zorg voor personen die thuis wonen of verblijven in een zorginstelling.

Kwaliteitsvolle zorg garanderen staat centraal in een doeltreffende en goed functionerende gezondheidszorg. De Koning Boudewijnstichting wil daartoe bijdragen, zowel voor mensen die thuis wonen als voor mensen die in een zorginstelling verblijven. Dankzij de aanzienlijke middelen van het Fonds Dr. Daniël De Coninck kunnen wij investeren in de eerste lijn en in de levenskwaliteit van mensen die thuis hulp en zorg nodig hebben.

Onze acties

  • onderzoek en kennisopbouw in de eerste lijn ondersteunen;
  • innovatie stimuleren om zorgberoepen aantrekkelijker te maken;
  • investeren in de toepassing van technologieën in de thuiszorg die de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren;
  • de ontwikkeling en de verduurzaming van zorgzame buurten ondersteunen waar lokale spelers, overheden en eerstelijnsprofessionals samenwerken voor zorg en hulp;
  • in zorginstellingen initiatieven steunen die een directe impact hebben op de levenskwaliteit van de bewoners;
  • samenwerkingen en partnerschappen stimuleren, vooral Europees en internationaal, rond ‘integrated community care’.

Kwaliteit van zorg maakt deel uit van het programma Gezondheid

Meer informatie op fondsdanieldeconinck.be

Projectoproepen

Gezondheidsvaardige eerstelijnsorganisaties in Federatie Wallonië-Brussel

Van individuele gezondheidsvaardigheden naar gezondheidsvaardige organisaties in Federatie Wallonië-Brussel

Bekendgemaakt

Ruggensteun voor zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn

Oproep voor projecten die stress voorkomen en verlichten bij zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn, en die hun welzijn verhogen.

Bekendgemaakt

VOSOG - Vakantiefonds voor Mucopatiëntjes 2022 : Jeugdbewegingsvakantie of vakantie met het gezin

Financiële steun zodat jonge mucopatiënten van 7 tot 18 jaar op vakantie kunnen met een jeugdbeweging of met het gezin.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Villa Max

Een zorgeloze vakantieweek voor 6 gezinnen met een ernstig ziek kind (2022)

Financieren en organiseren van de hele operatie: huren huisjes, ontbijt, uitstappen, afscheids-BBQ en opkuis/inrichting van die huisjes, voorzien in medische hulpmiddelen.

Centrale de Services à Domicile - Réseau Solidaris

Intervisie met dienstverleners thuishulp/zorg in contact met begunstigden, na corona/watersnood

Met een psycholoog analyseren van de relatie werknemers/begunstigden, teneinde werknemers te wapenen en een collectief antwoord te geven op concrete ervaringen/situaties.

Artsenkring Houtland

COVID 19 pre-triage eerstelijnszone Houtland Polder

Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis.

Evenementen

Gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn versterken

09/11/2021 12:30 Tot 09/11/2021 17:00

Presentatie van lessons learned uit 24 gezondheidsvaardigheden praktijken en handvatten voor eerstelijnsactoren.

Aantrekkelijkheid van de beroepen in de zorg - een uitdaging voor de toekomst

25/02/2022 09:30 Tot 25/02/2022 12:00

CESE Wallonie, UNIPSO en de KBS organiseren een webinar over de aantrekkelijkheid van beroepen in de zorg.

Symposium Doelgerichte zorg

17/11/2022 09:30 Tot 17/11/2022 16:00

Hoe doelgerichte zorg implementeren in de praktijk? Het symposium combineert getuigenissen van doeners met een theoretisch kader en praktische handvaten.

Fondsen en filantropieformules

Action Luxembourgeoise pour l’Aide aux Soins Palliatifs (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw Action Luxembourgeoise pour l'aide aux soins palliatifs, zoals opleidingsprojecten voor verplegend personeel dat in de palliatieve zorg werk…

Groupe Jolimont (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van de Jolimont Groep op het gebied van gezondheidszorg, bejaardenhuisvesting en kinderopvang.

Guy Sallets (Fonds)

Steun aan onderzoek om de kwaliteit van de zorg in de behandeling van patiënten met multiple sclerosis te verbeteren.

Press Releases

Persbericht: Verslavingskoepel Kempen wint Prijs Gert Noël

16 05 2022

De Prijs Gert Noël gaat naar vzw Verslavingskoepel Kempen voor hun project waar ervaringsdragers mee opgenomen worden in het zorgpad.

Zorg afstemmen op levensdoelen, niet op ziekte

12 05 2022

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck steunt 25 projecten in de eerste lijn die een zorgaanpak uitwerken en toepassen die de levensdoelen van de persoon centraal plaatst.

Stress bij eerstelijnsprofessionals voorkomen en verlichten

27 01 2022

Nieuwe projectoproep van het Fonds Dr. Daniël De Coninck om stress bij eerstelijnswerkers te voorkomen en te verlichtenen, en zo hun mentaal welzijn te verhogen.

Verhalen

Of hoe je van noden een deugd maakt

Kwaliteit van zorg

“Dit is een hoopgevend project voor heel Merchtem. Zonder dit project was ikzelf waarschijnlijk ook al gestopt als huisarts. En ik ben geen uitzondering.”
Dr. Julie Yap
huisdokter

Een plek om te ontstressen

Kwaliteit van zorg

“Het kan wel deugd doen als je jezelf een kwartiertje kunt terugtrekken om even tot rust te komen."
Jana Marteaux
residentiebegeleidster

Leven na een hersenletsel: leren doen wat je nog kan

Gezondheid Kwaliteit van zorg

"Wij willen dat patiënten weer een aantal dingen zelf doen en zo het gevoel hebben dat ze opnieuw vat krijgen op hun leven.”
Hilde Pitteljon
coördinator Centrum Consult