Migratie, Integratie & Inclusie

De dialoog over migratie bevorderen en de sociaaleconomische positie van vrouwen met een migratieachtergrond verbeteren.

België wordt superdivers. Er migreren ongeveer evenveel vrouwen als mannen naar ons land, maar vrouwen die in het kader van een asielprocedure of familiehereniging naar België komen, zijn extra kwetsbaar. Er kunnen veel problemen opduiken: isolement, administratieve afhankelijkheid van de echtgenoot, lage werkgelegenheidsgraad…. De Koning Boudewijnstichting ijvert voor een betere sociaaleconomische positie van vrouwen met een migratieachtergrond en steunt organisaties die vernieuwende buurtinitiatieven opzetten.

Onze acties

  • initiatieven steunen die de integratie en de tewerkstelling van vrouwen met een migratieachtergrond bevorderen;
  • de data over integratie en tewerkstelling volgens gender bijeenbrengen in een barometer;
  • een project van Egmont, in samenwerking met het EPC (European Policy Centre), ondersteunen om tussen stakeholders de reflectie te stimuleren over de uitdagingen door migratie in België, en dit in een bredere Europese context.

Migratie, Integratie & Inclusie maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Ook in ons programma Europa hebben we acties in het domein van Europese migratie.

Projectoproepen

Digi-Welcome

Steunen van projecten die digitale vaardigheden ontwikkelen en die online informatie vlotter toegankelijk maken voor nieuwkomers, via de asiel- of gezinsherenigingsprocedure.

Bekendgemaakt
Migratie & Werk

Trampoline, sterk in vrijwillig werk

Coaching van vrouwen met een migratieachtergrond naar en tijdens vrijwilligerswerk, als springplank naar meer empowerment, veerkracht en geïnformeerde beroepskeuzes.

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Kregen steun

ATELIER RECHERCHE TRAITEMENT ET MEDIATION INTERCULTURELLE ET SOCIALE (ARTEMIS)

Conférence euro-méditerranéenne : Réunir la société civile et les chercheurs pour agir en amont de la radicalisation

Organiseren van een Euro-Mediterrane Conferentie rond radicalisering om goede preventiepraktijken aan beide zijden van de Middellandse zee in kaart te brengen, ten einde de effec…

Bibliothèque publique de Mouscron

Aux portes du numérique

Organiseren van collectieve initiatieworkshops basisinformatica (10 assen) voor vrouwelijke nieuwkomers om de digitale kloof te verkleinen.

Blenders

Buren Online

Nieuwkomers op een lokale plek, met de ondersteuning van 'Buren Online' en vrijwilligers, helpen bij het verwerven van digitale basisvaardigheden/oplossen van problemen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

BUT@2030

Business Uniting Talents 2030

Project waarin 9 Belgische bedrijven ongelijkheid in de toegang tot werk trachten te verminderen en bedrijfsmodellen voor etnische diversiteit en inclusie creëren.

Fondsen en filantropieformules

Zoersel - Monnikenheide-Spectrum vzw Emmaüs (Projectrekening)

Het bestaande dierenpark in het woon/dagcentrum voor mensen met een mentale beperking en hun gezin, uitbreiden met alpaca´s, met het oog op welbevinden en inclusie.

Gentbrugge - Sportaround vzw (Projectrekening)

Samen met buurtbewoners/partners nadenken/omvormen van een locatie tot een unieke sportplek waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst, cultuur, religie, ervaring of mogelijkheden…

Bij Ons Thuis (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw 'Bij Ons Thuis' die betrokken is bij de opvang en begeleiding van nieuwkomers in de streek van Aarschot.

Verhalen

Meer dan een dak boven je hoofd

Huisvesting Migratie, Integratie & Inclusie

Eind 2019 kon de Syrische Zinab met haar kinderen intrekken in een woning in Boechout, en dat werd gevierd met een gezellig etentje.