Migratie, Integratie & Inclusie

De dialoog over migratie bevorderen en de sociaaleconomische positie van vrouwen met een migratieachtergrond verbeteren.

België wordt superdivers. Er migreren ongeveer evenveel vrouwen als mannen naar ons land, maar vrouwen die in het kader van een asielprocedure of familiehereniging naar België komen, zijn extra kwetsbaar. Er kunnen veel problemen opduiken: isolement, administratieve afhankelijkheid van de echtgenoot, lage werkgelegenheidsgraad…. De Koning Boudewijnstichting ijvert voor een betere sociaaleconomische positie van vrouwen met een migratieachtergrond en steunt organisaties die vernieuwende buurtinitiatieven opzetten.

Onze acties

  • initiatieven steunen die de integratie en de tewerkstelling van vrouwen met een migratieachtergrond bevorderen;
  • de data over integratie en tewerkstelling volgens gender bijeenbrengen in een barometer;
  • een project van Egmont, in samenwerking met het EPC (European Policy Centre), ondersteunen om tussen stakeholders de reflectie te stimuleren over de uitdagingen door migratie in België, en dit in een bredere Europese context.

Migratie, Integratie & Inclusie maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Ook in ons programma Europa hebben we acties in het domein van Europese migratie.

Projectoproepen

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Open

Kregen steun

Diogène

Vrouwelijke millennials in België: welke perspectieven na gezinshereniging?

Vrouwelijke nieuwkomers uit het isolement van hun gezin halen en inburgeren via films/interviews met regisseuses/experts, om hun problemen te verwoorden/perspectieven te openen.

Projet Orfeo

Culturele workshops voor vrouwen met traumatisch verleden

Bijdragen tot het herstel van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, via artistieke workshops, en, tot het versterken van de ouderlijke band via moeder-kindateliers.

La Belle Hip Hop

«La Belle-Dame» Hip Hop: integratieworkshops voor «trekvlinders»

Vrouwelijke vluchtelingen, via artistieke expressie in de hiphopsfeer, positieve energie geven, om in verscheidenheid en verschil samen te leven met verschillende gemeenschappen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

BUT@2030

Business Uniting Talents 2030

Project waarin 9 Belgische bedrijven ongelijkheid in de toegang tot werk trachten te verminderen en bedrijfsmodellen voor etnische diversiteit en inclusie creëren.

Fondsen en filantropieformules

Bij Ons Thuis (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw 'Bij Ons Thuis' die betrokken is bij de opvang en begeleiding van nieuwkomers in de streek van Aarschot.

Duo for a Job (Fonds Vrienden van)

Filantropen ondersteunen projecten van vzw Duo For A Job die op de arbeidsmarkt jongeren met buitenlandse achtergrond in contact brengen met ervaren senioren.

Verhalen

“Zonder netwerk sta je minder sterk”

Migratie, Integratie & Inclusie

Vrijwilligerswerk geeft deze vrouwen meer zelfvertrouwen, ze leggen makkelijker contacten en vinden meer mogelijkheden.”
Tom Van de Vel
Mondiale Werken Regio Lier

Meer dan een dak boven je hoofd

Huisvesting Migratie, Integratie & Inclusie

Eind 2019 kon de Syrische Zinab met haar kinderen intrekken in een woning in Boechout, en dat werd gevierd met een gezellig etentje.